Potřebujete pomoci s XSLT?
Nabízím školení, konzultace, vývoj XSLT kódu na zakázku. Nevájte a kontaktujte mne.

Podpořte provoz stránek
Platba probíhá pomocí služby PayPal a je možné platit kartou nebo převodem z vašeho PayPal účtu.

14.5 Seřazení posloupnosti uzlů

XSLT již ve své verzi 1.0 podporovalo řazení dat – sloužila k němu instrukce <xsl:sort>, která umožňovala zpracovat uzly pomocí instrukcí <xsl:for-each> a <xsl:apply-templates> ve zvoleném pořadí. Uzly však nešlo seřadit bez jejich následného zpracování. To je možné až v XSLT 2.0 díky instrukci <xsl:perform-sort>, která vrátí posloupnost seřazenou podle určitého kritéria.

Můžeme pak pracovat jen s vybranými uzly v seřazené posloupnosti, nebo naopak můžeme seřazené uzly zpracovávat opakovaně bez nutnosti opakovaného řazení.

Příklad 14.8. Ukázka seřazení posloupnosti – katalog-otoceny2.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        version="2.0">

<xsl:output method="html" encoding="utf-8"/>
 
<xsl:template match="/">
 <html>
  <head>
   <title>Katalog firmy <xsl:value-of select="/katalog/info/firma"/></title>
   <style type="text/css">
    body  { color: black; background-color: white; }
    table { border: solid 2px black; border-collapse: collapse; }
    th a  { text-decoration: none; color: black; }
    th   { background-color: #FF8000; }
    th, td { border: solid 1px black; }
   </style> 
  </head>
  <body>
   <h1>
    Katalog firmy <xsl:value-of select="/katalog/info/firma"/>
   </h1>
   
   <xsl:variable name="serazene-polozky">
    <xsl:perform-sort select="/katalog/polozka">
     <xsl:sort select="cena" data-type="number"/>
    </xsl:perform-sort>    
   </xsl:variable>
 
   <table width="100%">
    <tr>
     <th>Název</th>
     <xsl:for-each select="$serazene-polozky/polozka">
      <td align="center"><xsl:value-of select="nazev"/></td>
     </xsl:for-each>
    </tr>
    <tr>
     <th>Kategorie</th>
     <xsl:for-each select="$serazene-polozky/polozka">
      <td align="center"><xsl:value-of select="kategorie"/></td>
     </xsl:for-each>
    </tr>
    <tr>
     <th>Cena</th>
     <xsl:for-each select="$serazene-polozky/polozka">
      <td align="center"><xsl:value-of select="cena"/></td>
     </xsl:for-each>
    </tr>
   </table>
   
   <p>
    Nejlevnější položka je 
    <b>
     <xsl:value-of select="$serazene-polozky/polozka[1]/nazev"/>
    </b>    
   </p>
   
   <p>
    Nejdražší položka je
    <b>
     <xsl:value-of select="$serazene-polozky/polozka[last()]/nazev"/>
    </b>    
   </p>
   
   

  </body>
 </html>  
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

© Jiří Kosek 2014

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení s jazykem XSLT. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 2000-2014 Jiří Kosek