Potřebujete pomoci s XSLT?
Nabízím školení, konzultace, vývoj XSLT kódu na zakázku. Nevájte a kontaktujte mne.

Podpořte provoz stránek
Platba probíhá pomocí služby PayPal a je možné platit kartou nebo převodem z vašeho PayPal účtu.

Kapitola 10. Pár tipů pro návrh stylů

10.1. Jak postupovat při návrhu
10.2. Optimalizace stylu

10.1 Jak postupovat při návrhu

 • nejprve si musíme dobře rozmyslet, jakou strukturu má výstupní dokument;

 • je věcí stylu, aby vygeneroval veškerý potřebný výstup:

  • velké množství samostatných šablon – struktura vstupního a výstupního dokumentu je podobná;

  • méně šablon a ruční průchod pomocí <xsl:for-each> – struktura výstupu se liší od vstupní;

 • většinou lze použít iterativní přístup – nejprve se vytvoří šablony pro elementy na vyšší úrovni hierarchie a postupně se dolaďují detaily;

 • již na začátku je dobré se zamyslet nad:

  • možností parametrizace stylu;

  • rozdělení do několika samostatných souborů.

Následující příklad ukazuje, jak lze například parametrizovat styl tak, aby mohl uživatel zvnějšku ovlivnit kritéria použitá pro řezení.

Příklad 10.1. Parametrizace řazení údajů pomocí parametru – katalog-razeni.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        version="1.0">

<xsl:output method="html" encoding="utf-8"/>

<!-- Podle jakého elementu se má výsledek seřadit -->
<xsl:param name="raditPodle">cena</xsl:param>

<!-- Datový typ položky, podle které se řadí -->
<xsl:param name="typ">number</xsl:param>
 
<xsl:template match="/">
 <html>
  <head>
   <title>Katalog <xsl:value-of select="katalog/info/firma"/></title>
  </head>
  <body>
   <h1>Katalog <xsl:value-of select="katalog/info/firma"/></h1>
   
   <table width="100%" border="1">
    <xsl:apply-templates select="//polozka">
     <xsl:sort select="*[local-name() = $raditPodle]" data-type="{$typ}"/>
    </xsl:apply-templates>
   </table>
  </body>
 </html>
</xsl:template>

<xsl:template match="polozka">
 <tr>
  <xsl:apply-templates select="nazev|kategorie|cena"/>
 </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="nazev">
 <th><xsl:apply-templates/></th>
</xsl:template>

<xsl:template match="kategorie">
 <td align="center"><xsl:apply-templates/></td>
</xsl:template>

<xsl:template match="cena">
 <td align="right"><xsl:apply-templates/></td>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

© Jiří Kosek 2014

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení s jazykem XSLT. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 2000-2014 Jiří Kosek