Potřebujete pomoci s XSLT?
Nabízím školení, konzultace, vývoj XSLT kódu na zakázku. Nevájte a kontaktujte mne.

Podpořte provoz stránek
Platba probíhá pomocí služby PayPal a je možné platit kartou nebo převodem z vašeho PayPal účtu.

1.4 Připojení stylu k dokumentu

Pokud chceme, aby se při zobrazování dokumentu používal určitý styl, musíme to samozřejmě jednotlivým aplikacím sdělit. Používá se k tomu speciální instrukce pro zpracování xml-stylesheet. Vždy musíme určit URL adresu, na které je uložen styl, a typ použitého stylového jazyka.

<?xml-stylesheet href="mujstyl.xsl" type="text/xsl"?>

Instrukci pro připojení stylu musíme uvádět na začátku dokumentu.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="mujstyl.xsl" type="text/xsl"?>
<dokument>
  ...
</dokument>

Tomuto zápisu rozumí většina prohlížečů podporujících XML a některé editory. Stylů lze připojit k jednomu dokumentu dokonce více najednou. Lze například určit, který styl se použije pro tisk, a který při zobrazení na obrazovce.

Tuto instrukci umějí využívat i některé XSLT procesory (např. Saxon). Většinou se však volají z příkazové řádky, kde se jim na vstup dá jméno XML dokumentu, jméno XSLT stylu a jméno souboru, kam se má uložit výsledek transformace.

Pokud využíváme XSLT procesor ve vlastní aplikaci vstupní dokument a styl se nejčastěji předávají jako DOM stromy v paměti – pokud se pak styl využívá opakovaně, není potřeba jej pro každou transformaci znovu parsovat. Tento přístup také zefektivňuje několikanásobnou transformaci, kdy se DOM strom s výsledkem jedné transformace, předá jako vstup následující transformaci v řetězu.

© Jiří Kosek 2014

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení s jazykem XSLT. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 2000-2014 Jiří Kosek