Potřebujete pomoci s XSLT?
Nabízím školení, konzultace, vývoj XSLT kódu na zakázku. Nevájte a kontaktujte mne.

Podpořte provoz stránek
Platba probíhá pomocí služby PayPal a je možné platit kartou nebo převodem z vašeho PayPal účtu.

12.2 Kombinování různých rozšíření v jednom stylu

Pokud chceme využívat nadstandardní rozšíření, ale přitom vytvořit styl, který bude funkční ve více XSLT procesorech, není to úplně nemožné. XSLT nabízí instrukci <xsl:fallback>. Tu lze vložit do libovolné jiné instrukce. Pokud se jí nepodaří provést, provedou se instrukce uložené v <xsl:fallback>.

Příklad 12.2. Použití <xsl:fallback>katalog-soubory2.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        version="1.0"
        xmlns:exsl="http://exslt.org/common"
        xmlns:saxon="http://icl.com/saxon"
        extension-element-prefixes="exsl saxon"
        exclude-result-prefixes="exsl saxon">

 <xsl:import href="katalog-obrazky.xsl"/>

 <xsl:template match="/">
  <saxon:output href="katalog.html" method="html">
   <xsl:apply-imports/>
   <xsl:fallback>
    <exsl:document href="katalog.html" method="html">
     <xsl:apply-imports/>
    </exsl:document>
   </xsl:fallback>
  </saxon:output>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="nazev">
  <TH>
   <A href="{generate-id(..)}.html">
    <xsl:apply-templates/>
   </A>
  </TH>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="polozka" mode="detailni">

  <!-- Obsah celého generovaného souboru si uložíme do jedné
     proměnné, protože ho budeme používat opakovaně -->
  <xsl:variable name="content">
   <html>
    <head>
     <title><xsl:value-of select="nazev"/></title>
    </head>
    <body>
     <xsl:apply-imports/>
     <p align="center"><a href="katalog.html">Zpět</a></p>
    </body>
   </html>
  </xsl:variable>

  <!-- Uložíme si i jméno souboru -->
  <xsl:variable name="filename" 
         select="concat(generate-id(.), '.html')"/>
  
  <!-- Zkusíme vygenerovat nový soubor pomocí Saxonu -->
  <saxon:output href="{$filename}" method="html">
   <xsl:copy-of select="$content"/>
   
   <xsl:fallback>
    <!-- Pokud procesor není Saxon, zkusíme totéž pomocí EXSLT -->
    <exsl:document href="{$filename}" method="html">
     <xsl:copy-of select="$content"/>

     <xsl:fallback>
      <!-- Ostatní procesory generují výstup jen do jednoho
         souboru -->
      <xsl:copy-of select="$content"/>
     </xsl:fallback>
    </exsl:document>
   </xsl:fallback>
  </saxon:output>
 </xsl:template>
 
</xsl:stylesheet>

© Jiří Kosek 2014

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení s jazykem XSLT. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 2000-2014 Jiří Kosek