Formátování XML dokumentů

  • používají se stylové jazyky

  • oddělení vzhledu dokumentu od jeho obsahu

  • XML dokument + styl ⇒ zformátovaný dokument

  • výhody použití stylů

    • jeden styl pro mnoho dokumentů (jednotný vzhled)

    • pro jeden dokument více stylů, podle požadovaného výstupu