Obrázky

 • každý obrázek je možné vložit v několika formátech – bitmapa pro web a vektorová podoba pro tisk

 • při zpracování se automaticky vybere nejvhodnější varianta obrázku

 • bloková (mediaobject) i inline (inlinemediaobject) verze obrázků

 • obrázek z nadpisem se ještě obalí elementem figure

 • samotný obrázek je vložen pomocí imagedata, na kterém lze pomocí atributů ovlivňovat umístění a velikost obrázku

zdroj
<figure id="editor">
 <title>Ukázka editoru Epic v akci</title>
 <mediaobject>
  <imageobject>
   <imagedata fileref="obrazek.svg"/>
  </imageobject>
  <imageobject>
   <imagedata fileref="obrazek.png" width="100%"/>
  </imageobject>
 </mediaobject>
</figure>
výstup

Obrázek 1. Ukázka editoru Epic v akci

Ukázka editoru Epic v akci