XSLT bez hranic

 • kombinace XML, XSLT a SVG umožňuje dělat v podstatě cokoliv

 • příklad:

  • kompaktní syntaxe pro zápis stromu v DocBooku

   Stromeček: <phrase role="hedge">a(bcd(ef))</phrase>
  • naformátovaný výstup

   Stromeček:

 • podrobný popis celého řešení