Výhody použití otevřených formátů založených na XML

  • dlouhodobé snížení nákladů

    • otevřený formát, který má více dobrých implementací, vytváří konkurenční prostředí

  • nezávislost na jednom dodavateli software

  • dlouhodobá „čitelnost“ dokumentu

    • informace uložené v dokumentech budou čitelné i za desítky a stovky let, až nebudou existovat současné aplikace

  • možnost snadného automatizovaného zpracování dokumentů

    • s daty uloženými ve formátu XML lze snadno pracovat