Shrnutí

  • dosažení interoperability není snadné, ale je potřeba se snažit

  • ve formátech kancelářských dokumentů jsme teprve na začátku cesty

  • jdeme pomalu, ale správným směrem

  • pro dosažení úspěchu je potřeba, aby se všechny zainteresované strany zapojily do procesu standardizace datových formátů, jejich implementace a testování interoperability

  • slidy z prezentace najdete na http://www.kosek.cz/xml/2010interop/