Interoperabilita datových souborů a formátů
-O autorovi
-Interoperabilita je těžká…
-…ale opravdu těžká
-Datový formát
-Jak se používají datové formáty
-Otevřený formát
-Využití XML v otevřených formátech
-Typická definice otevřeného datového formátu
-Interoperabilita
-Interoperabilita
-Kancelářské formáty založené na XML
-Standardizace OOXML
-Podpora OOXML v kancelářských aplikacích
-Proč používat OOXML
-Výhody použití otevřených formátů založených na XML
-Otevřené standardizované formáty nejsou všelék
-Shrnutí