DocBook

Stručný úvod do tvorby a zpracování dokumentů

Jiří Kosek

Dokument je dostupný ve třech verzích – HTML, PDF a HTML Help. Celý byl připraven pomocí DocBooku a volně dostupných stylů. Převodu do PDF se ještě zúčastnil formátovač XEP, pro kompilaci HTML Helpu byl použit HTML Help Workshop.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se systémem DocBook. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.

Přehled revizí
Revize 0.97.5.2007
 • aktualizace příkladů XSL stylů na verzi 1.72.0 a DTD na DocBook 4.5

 • opravy překlepů

 • zveřejněny nové části dokumentu

Revize 0.85.11.2003
 • aktualizace příkladů XSL stylů na verzi 1.62.2

 • opravy překlepů

 • aktualizace instalačního balíčku pro Windows

Revize 0.724.9.2002
 • update příkladů a instalace na DocBook 4.2

 • update příkladů modifikace a parametrizace stylů na verzi 1.55.0

 • doplněn obrázek znázorňující publikační řetězec

 • instalační archiv obsahuje počeštěný FOP

Revize 0.6.115.3.2002
 • opravy překlepů

 • přidán popis použití a instalace xlstprocu a Saxonu s XML resolverem

 • HTML Help verze dokumentu

 • zveřejnění instalačního archivu pro Windows


Předmluva
1. Úvod
1.1. DocBook
2. První kroky
2.1. Lehký úvod do XML
2.2. První dokument v DocBooku
2.3. Formátování prvního dokumentu
2.4. Kontrola syntaxe dokumentu
3. Přehled struktur a elementů DocBooku
3.1. Knihy
3.2. Sekce
3.3. Metainformace
3.4. Blokové elementy
3.5. Inline elementy
3.6. Předdefinované znakové entity
4. Ukázky nejpoužívanějších docbookových konstrukcí
4.1. Psaní knih a kapitol
4.2. Psaní článků
4.3. Referenční stránky
4.4. FAQ
4.5. Vkládání obrázků
4.6. Tabulky
4.7. Seznamy
4.8. Odkazy
4.9. Popis třídy, rozhraní, funkce apod.
4.10. Komentované výpisy kódu
4.11. Seznamy literatury
4.12. Nejběžnější inline elementy
5. Úprava DSSSL stylů
5.1. Úprava chování stylu pomocí parametrů
5.2. Předefinování pravidel pro zpracování elementů
5.3. Úpravy automaticky generovaných textů
6. Úprava XSL stylů
6.1. Úprava chování stylu pomocí parametrů
6.2. Předefinování pravidel pro zpracování elementů
6.3. Úpravy automaticky generovaných textů
6.4. Úprava vzhledu generovaných HTML stránek pomocí CSS
6.5. Úprava vzhledu tištěného výstupu pomocí vlastností FO
6.6. Změna vzhledu titulní strany
7. Pokročilé techniky
7.1. Rozdělení jednoho dokumentu do více souborů
7.2. Automatický výběr obrázků
7.3. Generování rejstříku
7.4. Vkládání obsahu externích souborů
7.5. Generování sady HTML stránek
7.6. Profilace dokumentů (podmíněné dokumenty)
7.7. Odkazy mezi dokumenty
7.8. Automatické vyznačování změn v XML dokumentech
8. Výstupní formáty generovatelné z DocBooku
8.1. HTML
8.2. Tištěný výstup
8.3. HTML Help
8.4. JavaHelp
8.5. Nápověda pro Eclipse
8.6. TeXInfo, manuálové stránky
9. Instalace
9.1. DocBook DTD
9.2. DSSSL styly a Jade
9.3. XSL styly, XSLT a FO procesor
10. Podpora DocBooku v editorech
10.1. XMLmind XML Editor
10.2. oXygen
10.3. Emacs+PSGML
10.4. Emacs+nXml
10.5. jEdit
10.6. Epic
10.7. XMetaL 1.x a 2.0
10.8. XMetaL 2.1 a 3.0
10.9. XMetaL 4.x
Literatura a další zajímavé odkazy
© Jiří Kosek 2007
Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se systémem DocBook. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.