Potřebujete pomoci s XML schématy?
Nabízím školení, konzultace, vývoj schémat na zakázku. Nevájte a kontaktujte mne.

Podpořte provoz stránek
Platba probíhá pomocí služby PayPal a je možné platit kartou nebo převodem z vašeho PayPal účtu.

XML schémata

Jiří Kosek

10. listopadu 2014

Právě čtete tutoriál, který popisuje základní znalosti nezbytné pro vytváření schémat XML dokumentů v jazycích XML Schema, Relax NG, DTD a Schematron. Dokument je v neustálém procesu vývoje a naleznete-li v textu nějakou chybu, dejte mi o ní prosím vědět.

Dokument byl připraven v systému DocBook a kromě HTML verze je dostupný ve formátech PDF pro tisk a nápovědy HTML Help.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se schémovými jazyky. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.

Dokument je zkrácenou verzí školicích materiálů používaných během školení XML schémata. Školení se mj. věnuje i problematice data-bindingu a využití informací ze schématu uvnitř aplikací.

Abstrakt

Popularita XML je do velké míry dána jeho flexibilitou – každý uživatel si může podle potřeby vytvořit sadu značek umožňující přidání potřebné míry sémantiky do dokumentů XML. Z mnoha praktických důvodů je však rozumné takto vytvořené nové značkovací jazyky jednoznačně a formálně popsat. Standard XML proto přímo obsahuje DTD jako nástroj pro definici nových značkovacích jazyků. DTD pochází ještě z dob SGML a plně dostačuje při použití XML jako strukturovaného formátu pro přípravu dokumentů v procesu elektronického publikování.

Největší uplatnění však XML dnes paradoxně nalézá při výměně strukturovaných dat mezi informačními systémy, ve webových službách a obecně při realizaci B2B scénářů. Pro tyto aplikace jsou však DTD již nedostačující. Chybí zejména podpora datových typů. Postupně vzniklo několik jazyků pro popis schématu XML dokumentů. Mezi jejich společné rysy patří podpora datových typů, podpora jmenných prostorů a syntaxe založená na XML. Výsadní postavení přitom zaujímá standard XML schéma, který pochází z dílny konsorcia W3C a je podporován předními IT firmami.

Tutoriál posluchače seznámí s principy použití schémat pro XML dokumenty, s jejich historií a nejpoužívanějšími schémovými jazyky.


1. Úvod
1.1. Význam schémat
1.2. Historický vývoj jazyků pro popis schématu dokumentu
1.3. Srovnání nejpoužívanějších jazyků pro popis schématu dokumentu
1.4. Jaký jazyk pro popis schématu dokumentu použít
2. DTD
2.1. Deklarace elementů
2.2. Deklarace atributů
2.3. Připojení DTD k dokumentu
3. XML schémata
3.1. Datové typy
3.2. Jednoduché datové typy
3.3. Komplexní datové typy
3.4. Globální a lokální deklarace
3.5. Jmenné prostory
3.6. Připojení schématu k dokumentu
3.7. Přístupy k návrhu schématu
3.8. Práce s prázdnými hodnotami
3.9. Zajištění jedinečnosti hodnot
3.10. Referenční integrita
3.11. Objektově orientované rysy
3.12. Modularizace schémat
3.13. Omezení schémat
3.14. Dokumentování schématu
3.15. Novinky v XML Schema 1.1
4. Relax NG
4.1. Základní vzory
4.2. Pokročilé vzory
4.3. Datové typy
4.4. Modularizace schématu
4.5. Jmenné prostory
4.6. Dokumentování schématu
5. Schematron
5.1. Validace pomocí XSLT
5.2. Vložení Schematronu do WXS
5.3. Vložení Schematronu do RELAX NG
5.4. Pokročilá validace
6. NVDL
6.1. Problémy současných schémových jazyků
6.2. Základy NVDL
6.3. Využití NVDL
6.4. Implementace
7. Best-practices pro návrh schémat
7.1. Elementy nebo atributy
7.2. Jmenné prostory
7.3. Názvy elementů a atributů
7.4. Defaultní a fixní hodnoty
7.5. Verzování schémat
7.6. Rozšiřitelnost schémat
8. Nástroje
8.1. Validátory spouštěné z příkazové řádky
Literatura
Rejstřík
© Jiří Kosek 2014

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se schémovými jazyky. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.

Dokument je zkrácenou verzí školicích materiálů používaných během školení XML schémata. Školení se mj. věnuje i problematice data-bindingu a využití informací ze schématu uvnitř aplikací.


Copyright © 2003-2013 Jiří Kosek