Potřebujete pomoci s XML schématy?
Nabízím školení, konzultace, vývoj schémat na zakázku. Nevájte a kontaktujte mne.

Podpořte provoz stránek
Platba probíhá pomocí služby PayPal a je možné platit kartou nebo převodem z vašeho PayPal účtu.

Kapitola 8. Nástroje

8.1. Validátory spouštěné z příkazové řádky
8.1.1. xmllint
8.1.2. Xerces
8.1.3. Jing
8.1.4. MSV
8.1.5. XSV
8.1.6. xjparse
8.1.7. jnvdl

Následující část popisuje některé nástroje pro práci se schématy a pro validaci.

8.1 Validátory spouštěné z příkazové řádky

8.1.1 xmllint

Pro zkontrolování správné strukturovanosti (well-form):

xmllint --noout dokument.xml

Pro validaci dokumentu oproti DTD:

xmllint --noout --valid dokument.xml

Pro validaci dokumentu oproti RELAX NG schématu:

xmllint --noout --relaxng schéma dokument.xml

Pro validaci dokumentu oproti WXS schématu:

xmllint --noout --schema schéma dokument.xml

xmllint bohužel nepodporuje WXS úplně, chybí např. podpora datových typů. Nebuďte proto překvapeni, že validací projdou i v tomto ohledu nevalidní dokumenty.

8.1.2 Xerces

Pro zkontrolování správné strukturovanosti (well-form):

xerces dokument.xml

Pro validaci dokumentu oproti DTD:

xerces -v dokument.xml

Pro validaci dokumentu oproti WXS schématu:

xerces -v -s dokument.xml

xerces je přitom dávka, která spouští třídu sax.Counter.

8.1.3 Jing

Jing je parser provádějící validaci oproti Relax NG schématu. Spuštění:

jing schéma.rng dokument.xml

Prvním parametrem může být i DTD, WXS nebo Schematron schéma.

8.1.4 MSV

MSV zvládá mnoho schémových jazyků, včetně DTD, RELAX NG a WXS. Pro validaci stačí zadat příkaz:

msv schéma dokument.xml

Existuje i upravená verze MSV, která dovoluje provádět validaci oproti RELAX NG schématu se schematronovými pravidly:

relames schéma.rng dokument.xml

8.1.5 XSV

xsv dokument.xml schéma.xsd

8.1.6 xjparse

Pro zkontrolování správné strukturovanosti (well-form):

xjparse -w dokument.xml

Pro validaci dokumentu oproti DTD:

xjparse -v dokument.xml

Pro validaci dokumentu oproti WXS schématu:

xjparse -s dokument.xml
xjparse -S schéma dokument.xml

xjparse je jen obálka okolo Xercesu, která umožňuje jeho snazší spuštění.

xjparse je dávka, která spouští třídu com.nwalsh.parsers.xjparse.

8.1.7 jnvdl

Validace oproti NVDL schématu:

jnvdl -s schéma dokument.xml
© Jiří Kosek 2014

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se schémovými jazyky. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.

Dokument je zkrácenou verzí školicích materiálů používaných během školení XML schémata. Školení se mj. věnuje i problematice data-bindingu a využití informací ze schématu uvnitř aplikací.


Copyright © 2003-2013 Jiří Kosek