Vrstva „informací

  • spodní vrstva modelu obsahuje samotný obsah

    • obvykle má digitální podobu, ale nemusí

    • jakýkoliv formát

    • text, zvuk, video, graf, obrázek, …

  • v praxi se obvykle jedná o informační zdroje, pro které chceme zlepšit navigaci a vyhledávání