Propojení vrstev

  • vrstvy jsou propojeny pomocí výskytů (occurences)

  • výskyt – zachycuje vztah mezi tématem a souvisejícím informačním zdrojem