Téma × předmět

  • téma vždy zastupuje nějaký předmět, o kterém se chceme vyjadřovat

  • téma je zástupce předmětu v počítači

  • předmět je součást reálného světa, který popisujeme v mapě témat

  • každé téma reprezentuje právě jeden předmět

  • každý předmět je v mapě témat reprezentován jen jedním tématem

  • téma je místem v mapě témat, kde jsou pomocí vztahů a výskytů dostupné všechny známé informace o daném předmětu

  • předmět může být cokoliv – osoba, věc, koncept, entita, proces, …