Názvy témat

  • název tématu obsahuje lidsky srozumitelné označení tématu

  • jedno téma může mít více názvů

    • aplikace pak použijí ten, který je v danou chvíli nejvhodnější

    • názvy mohou být v různých jazycích apod.