Výskyty

  • výskyty jsou vztahy mezi informačními zdroji a tématy

  • dva druhy výskytů:

    • interní – reprezentují vlastnosti tématu, jsou uloženy přímo v mapě témat

    • externí – odkazy na externí informační zdroje (typicky URL), propojují vrstvu informací se znalostní vrstvou

  • výskyty mohou mít typ

    • typy výskytů jsou zase témata