Historie map témat

 • začátek 90. let – DEC a O'Reilly sdílejí unixovou dokumentaci a chtějí vytvořit unifikovaný rejstřík

 • problém začal být řešen s využitím HyTime a vzniká první idea map témat

 • 1996 – vývoj Topic Maps je přenesen na půdu ISO

 • 2000 – ISO/IEC 13250:2000 Topic Maps

  • základní model a konstrukty TM

  • syntaxe založená na HyTime a SGML (HyTM)

  • syntaxe nebyla založená na XML, pro odkazy se používal HyTime, syntaxe nebyla pevně daná (AF)

 • po roce 2000 – potřeba XML syntaxe pro lepší integraci s webem

  • vytvořen formát XTM v rámci iniciativy TopicMaps.org

 • 2003 – ISO/IEC 13250:2003 Topic Maps

  • revidovaná verze standardu již zahrnuje XTM