Filtrování

  • realita není vždy jednoznačná

  • existují různé pohledy na jednu věc

  • v mapě můžeme tyto různé pohledy zachytit pomocí oblastí platnosti (scope)

  • lze využít pro personalizaci, sledování původu informací, apod.

  • demo – Omnigator