Vizualizace

  • grafická reprezentace je někdy intuitivnější než textová

  • mapa témat je ve svojí podstatě graf

  • existuje mnoho nástrojů pro vizualizaci TM

  • demo – Vizigator, TMNav