Slučování map

  • killer feature

  • lze sloučit jakékoliv dvě mapy

    • aby to dobře fungovalo je potřeba, aby stejné předměty v obou mapách měly stejnou identitu

  • využití: sdílení informací mezi organizacemi, distribuovaný management znalostí, automatická agregace znalostí, …

  • demo – Omnigator (CIA * Scripts&Languages)