Proč existují dva standardy?

 TMSW
AutorISOW3C
Vznik20001999
Základrejstříky, tezaury, …formální logika, teorie grafů
Reprezentace znalostní určená předevšímpro lidipro stroje
Řešený problémzlepšení zpracování informací aplikováním technologií pro reprezentaci znalostí
  • když se o sobě komunity dozvěděly, bylo už příliš pozdě na sjednocení přístupu

  • v mnohém jsou si obě technologie podobné, nicméně některé technické aspekty znesnadňují jejich úplnou integraci

  • ve většině případů lze provádět obousměrnou konverzi dat mezi mapami témat a RDF

  • v opravdu hodně dlouhé perspektivě může dojít ke sloučení technologií