Odlišná sémantická úroveň

 • RDF

  • poměrně nízkoúrovňové

  • výroky – predikát(subjekt, objekt)

 • mapy témat

  • model přímo zahrnuje odlišné typy informací jako názvy, výskyty, role ve vztazích s dalšími tématy

  • pro lidi je tento pohled obvykle intuitivnější

 • nižší vnitřní sémantika modelu RDF způsobuje například to, že nelze vytvořit použitelný obecný prohlížeč RDF, narozdíl od obecného prohlížeče map témat jako je Omnigator nebo TMNav