Potřebujete pomoci s XSL-FO?
Nabízím školení, konzultace, vývoj tiskových šablon na zakázku. Nevájte a kontaktujte mne.

Podpořte provoz stránek
Platba probíhá pomocí služby PayPal a je možné platit kartou nebo převodem z vašeho PayPal účtu.

XSL FO

Aneb jak z XML generovat tiskové výstupy

Jiří Kosek

26. dubna 2015

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s technologií XSL-FO. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.

Dokument je zkrácenou verzí školicích materiálů používaných během školení XSL-FO.


1. Úvod
2. Základní principy
2.1. Spuštění XSLT transformace
2.2. Použití XSLT pro generování HTML
2.3. Základní struktura souboru FO
2.4. Procesory FO
2.5. Zpracování XML, XSLT a FO
3. Formátovací objekty
3.1. Blokové formátovací objekty
3.2. Inline formátovací objekty
3.3. Out-of-line formátovací objekty
3.4. Dynamické a další objekty
3.5. Proprietární rozšíření formátovacích objektů
4. Vlastnosti
5. Formátovací model
5.1. Skládání bloků
5.2. Výběr předlohy stránek
6. Ukázky
6.1. Katalog výrobků
6.2. Citáty
6.3. Faktura
6.4. SVG a grafy
6.5. Čárové kódy
7. Instalace
7.1. XEP
7.2. FOP
7.3. XSL Formatter
7.4. Ibex PDF Creator
7.5. Xinc
7.6. Altsoft Xml2PDF
Další doporučená literatura a zdroje informací
© Jiří Kosek 2014

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s technologií XSL-FO. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.

Dokument je zkrácenou verzí školicích materiálů používaných během školení XSL-FO.


Copyright © 2002-2015 Jiří Kosek