Potřebujete pomoci s XSL-FO?
Nabízím školení, konzultace, vývoj tiskových šablon na zakázku. Nevájte a kontaktujte mne.

Podpořte provoz stránek
Platba probíhá pomocí služby PayPal a je možné platit kartou nebo převodem z vašeho PayPal účtu.

Kapitola 4. Vlastnosti

Vlastností, kterými můžeme ovlivňovat chování formátovacích objektů, je velké množství, a nemáme zde prostor je kompletně popisovat. Důležité je vědět, jak se s nimi pracuje.

Vlastnosti se během zpracování souboru FO upřesňují. Do stromu dokumentu u objektů, kde vlastnost chybí, se zdědí její hodnota z rodiče, případně se doplní implicitní hodnota. Pokud vlastnost obsahuje nějaké výrazy, tak se také vyhodnotí. Po provedení úprav se již vlastnost nazývá charakteristika (trait) a přímo řídí formátování. Některé vlastnosti jsou komponované a ve výsledku se promítnou do několika charakteristik.

Ve vlastnostech můžeme používat základní matematické operátory, základní funkce jako zaokrouhlování, či výběr maxima a minima.

Některé vlastnosti mají jako svůj datový typ rozsah. Můžeme jim pak nastavit minimální, maximální i optimální hodnotu. Formátovač se snaží při formátování držet těchto limitů a co nejlépe jim vyhovět.

<fo:block space-before.optimum="6pt" 
     space-before.minimum="3pt" 
     space-before.maximum="10pt">
 ...
</fo:block>
© Jiří Kosek 2014

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s technologií XSL-FO. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.

Dokument je zkrácenou verzí školicích materiálů používaných během školení XSL-FO.


Copyright © 2002-2015 Jiří Kosek