Potřebujete pomoci s XSL-FO?
Nabízím školení, konzultace, vývoj tiskových šablon na zakázku. Nevájte a kontaktujte mne.

Podpořte provoz stránek
Platba probíhá pomocí služby PayPal a je možné platit kartou nebo převodem z vašeho PayPal účtu.

Další doporučená literatura a zdroje informací

[1] Sharon Adler, Anders Berglund, Jeff Caruso, Stephen Deach, Paul Grosso, Eduardo Gutentag, Alex Milowski, Scott Pernell, Jeremy Richman a Steve Zilles. Extensible Stylesheet Language (XSL) – Version 1.0. W3C. 2001. URL: http://www.w3.org/TR/xsl.

[2] James Clark. Associating Style Sheets with XML documents – Version 1.0. W3C. 1999.

[3] James Clark a Steve DeRose. XML Path Language (XPath) – Version 1.0. W3C. 1999.

[4] James Clark. XSL Transformations (XSLT) Version 1.0. W3C. 1999.

[5] Practical Formatting Using XSL-FO. Crane Softwrights. 2002. 1-894049-10-1.

[6] Elliotte Rusty Harold. Chapter 18 of the XML Bible, Second Edition : XSL Formatting Objects. URL: http://www.ibiblio.org/xml/books/bible2/chapters/ch18.html.

[7] Jiří Kosek. XSLT v příkladech. URL: http://www.kosek.cz/xml/xslt/.

[8] XSLT and XPath Quick Reference. Mulberry Technologies. 2000.

[9] Miloslav Nič. XPath Tutorial.

[10] Miloslav Nič. XSLT Tutorial.

[11] Miloslav Nič. XSL FO reference. URL: http://zvon.org/xxl/xslfoReference/Output/index.html.

[12] Dave Pawson. XSL Frequently Asked Questions.

[13] Dave Pawson. An introduction to XSL Formatting Objects. URL: http://www.dpawson.co.uk/xsl/sect3/bk/index.html.

[14] How to Develop Stylesheets for XML to XSL-FO Transformation. Antenna House. URL: http://www.antennahouse.com/XSLsample/XSLsample.htm.

[15] XSL FO Tutorial. RenderX. URL: http://www.renderx.com/tutorial.html.

[16] Příklady FO od Antenna House. URL: http://www.antennahouse.com/XSLsample/FOsample.htm.

[17] Příklady FO od RenderX. URL: http://www.renderx.com/featurestest.html.

© Jiří Kosek 2014

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s technologií XSL-FO. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.

Dokument je zkrácenou verzí školicích materiálů používaných během školení XSL-FO.


Copyright © 2002-2015 Jiří Kosek