Potřebujete pomoci s XSL-FO?
Nabízím školení, konzultace, vývoj tiskových šablon na zakázku. Nevájte a kontaktujte mne.

Podpořte provoz stránek
Platba probíhá pomocí služby PayPal a je možné platit kartou nebo převodem z vašeho PayPal účtu.

Kapitola 6. Ukázky

6.1. Katalog výrobků
6.2. Citáty
6.3. Faktura
6.4. SVG a grafy
6.5. Čárové kódy

6.1 Katalog výrobků

Příklad demonstruje:

 • využití základních formátovacích objektů;

 • číslování stran;

 • řízení stránkového zlomu;

 • použití plovoucích objektů;

 • vkládání obrázků;

 • vytváření seznamů;

 • podmíněný výběr předlohy stránky.

Příklad 6.1. Katalog výrobků – katalog.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<katalog>
 <info>
  <firma>Sony</firma>
  <adresa>Nedůležitá, NěkdeTown</adresa>
  <obdobi>zima 2001</obdobi>
 </info>
 
 <polozka kod="mxd-d4">
  <nazev>MiniDisc kombinovaný s CD přehrávačem</nazev>
  <kategorie>MiniDisc</kategorie>
  <cena>14990</cena>
  <popis>Kombinace MD a CD pro pohodlné nahrávání z CD<br/>
   přepis <b>vysokou rychlostí</b> z CD<br/>
   nahrávání v LP režimu (4x)<br/>
   20 bitový A/D převodník<br/>funkce Time Machine Recording<br/>
   funkce sf Edit<br/>
   nízká spotřeba v pohotovostním režimu</popis>
 </polozka>
 
 <polozka kod="mds-ja555es_n">
  <nazev>MiniDisc rekordér řady ES</nazev>
  <kategorie>MiniDisc</kategorie>
  <cena>34990</cena>
  <popis>plné editační možnosti<br/>
   zásuvková mechanika pro vkládání
   MD<br/>
   Pitch Control<br/>
   proudový pulsní D/A převodník<br/>
   24bitový A/D převodník<br/>
   digitální filtr s proměnným
   koeficientem<br/>
   dvojitý transformátor s kruhovým jádrem
   (R-Core)<br/>
   systém DSP ATRAC typu R<br/>
   digitální ovládání záznamové úrovně<br/>
   dva optické digitální výstupy + koaxiální
   digitální vstup<br/>
   ovládání A1 (Control A1)<br/>
   provedení <b>ve zlaté
    barvě</b></popis>
  <foto href="MDSJA555ES_N.jpg"/>
 </polozka>
 
 <polozka kod="str-de135">
  <nazev>Stereo receiver a zesilovač</nazev>
  <kategorie>Receiver</kategorie>
  <cena>5990</cena>
  <popis>2 x 60W (DIN 4 Ohm)<br/>
   3 audiovstupy<br/>tuner RDS/EON<br/>30 předvoleb, korekce tónu a
   vyvážení<br/>digitální zpracování signálu - DSP<br/>
   systémový dálkový ovladač </popis>
  <foto href="STRDE135.jpg"/>
 </polozka>
 
 <polozka kod="mz-r90">
  <nazev>MD Walkman</nazev>
  <kategorie>MiniDisc</kategorie>
  <cena>12990</cena>
  <popis>MD Walkman s možností záznamu<br/>
   <b>nejmenší na světě</b><br/>
   tělo přístroje z magnézia - výjimečně nízká hmotnost<br/>
   Pop Up Eject mechanismus<br/>až 14,5 hodin záznamu / 
   29 hodin reprodukce (Ni-MH + AA
   baterie)<br/>
   40 sec. ESP, Mega Bass<br/>
   dálkové ovládání s podsvětleným LCD displejem (9 znaků) s editovacími
   funkcemi<br/>možnost pojmenování skladeb a disku během záznamu<br/>
   možnost monofonního záznamu v LP režimu
   (až 160 min.)<br/>
   LCD displej na přístroji<br/>
   paměť pro často užívaná slova
   (cca 40 výrazů po 10 znacích)<br/>možnost kopírování 
   CD textu<br/>linkový
   vstup / výstup, optický vstup, vstup pro mikrofon<br/>zásuvka pro
   napájení ze sítě, AC adaptér, dobíjecí Ni-MH baterie</popis>
  <foto href="MZR90.jpg"/>
 </polozka>
 
 <polozka kod="ss-mb215">
  <nazev>3pásmové reproduktory</nazev>
  <kategorie>Reproduktory</kategorie>
  <cena>3990</cena>
  <popis>párové, regálové, 3pásmové<br/>
   max. zatížitelnost 120W<br/>impedance 8 Ohm<br/>
   bassreflex<br/>magneticky stíněné<br/>
   odnímatelné mřížky<br/>
   rozměry: 220 x 518 x 230 mm</popis>
 </polozka>
 
 <polozka kod="ss-cr490">
  <nazev>Sada AV reproduktorů</nazev>
  <kategorie>Reproduktory</kategorie>
  <cena>5990</cena>
  <popis>2 x zadní, 1 x centrální, 2 pásmové<br/>
   maximální zatížitelnost zadní: 120 W, centrální: 150 W<br/>
   impedance 8 Ohm</popis>
 </polozka>
 
</katalog>

Příklad 6.2. Styl pro základní formátování katalogu – katalog.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">

<xsl:template match="/">
 <fo:root>
  <!-- Definice layoutu stránky -->
  <fo:layout-master-set>
   <!-- Rozměry stránky a její okraje -->
   <fo:simple-page-master master-name="my-page"
    page-height="297mm" page-width="210mm" margin="1in">
 
    <!-- Tiskové zrcadlo - oblast pro samotný obsah stránky -->
    <fo:region-body margin-bottom="15mm" margin-top="15mm"/>    
    
    <!-- Oblast pro záhlaví stránky -->
    <fo:region-before extent="10mm"/>
    
    <!-- Oblast pro zápatí stránky -->
    <fo:region-after extent="10mm"/>
   </fo:simple-page-master>
  </fo:layout-master-set>
  
  <!-- Definice obsahu stránky -->
  <fo:page-sequence master-reference="my-page">
   <!-- Společný obsah všech stránek v zápatí stránky -->
   <fo:static-content flow-name="xsl-region-after">
    <fo:block>
     <xsl:text>Strana </xsl:text>
     <fo:page-number/>
     <xsl:text> z </xsl:text>
     <fo:page-number-citation ref-id="last_page"/>
    </fo:block>
   </fo:static-content>

   <!-- Společný obsah všech stránek v záhlaví stránky -->
   <fo:static-content flow-name="xsl-region-before">
    <fo:block text-align-last="justify">
     Katalog <xsl:value-of select="/katalog/info/firma"/>
     <fo:leader leader-pattern="space"/>
     Období: <xsl:value-of select="/katalog/info/obdobi"/>
    </fo:block>
   </fo:static-content>

   <!-- Samotný text dokumentu -->
   <fo:flow flow-name="xsl-region-body" 
        font-family="Arial,Helvetica,sans-serif"
        font-size="12pt">

    <!-- Zpracování všech elementů zdrojového dokumentu -->
    <xsl:apply-templates/>

    <!-- Prázdný blok pro zjištění čísla poslední strany -->
    <fo:block id="last_page"/>

   </fo:flow>
  </fo:page-sequence>
 </fo:root>
</xsl:template>

<xsl:template match="info">
 <fo:block font-size="24pt" text-align="center"
      space-after="18pt" color="navy">
  <xsl:value-of select="firma"/>
 </fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="polozka">
 <!-- Celá položka bude vždy na jené stejné straně -->
 <fo:block keep-together.within-column="always">
  <xsl:apply-templates select="nazev"/>
  <fo:block text-align-last="justify" font-size="6pt" 
       space-after="1.5pt">
   Kategorie: <fo:inline color="red"><xsl:value-of 
           select="kategorie"/></fo:inline>
   <fo:leader leader-pattern="space"/>
   Cena: <xsl:value-of select="cena"/></fo:block>
  <xsl:if test="foto[@href]">
   <fo:float float="end">
    <fo:block>
     <fo:external-graphic src="url({foto/@href})" content-width="5cm" 
                width="40%" text-align="center"/>
    </fo:block>
   </fo:float>
  </xsl:if>
  <xsl:apply-templates select="popis"/>
   
 </fo:block>
 <!-- Mezi položkami bude čára -->
 <xsl:if test="following-sibling::polozka">
  <fo:block text-align-last="justify" space-after="0pt" 
       keep-with-next="always" clear="both">
   <fo:leader leader-pattern="rule"/>
  </fo:block>
 </xsl:if>
</xsl:template>

<xsl:template match="nazev">
 <fo:block font-size="14pt" font-weight="bold">
  <xsl:apply-templates/>
 </fo:block>
</xsl:template>

<!-- Popis je uložen tak, že jej nejde snadno zpracovat pomocí XSLT šablon.
   Elegantnější řešení nabídne XSLT 2.0 -->
<xsl:template match="popis">
 <fo:list-block provisional-distance-between-starts="1em"
         font-size="10pt">
  <xsl:for-each-group select="node()" group-starting-with="br">
   <fo:list-item>
    <fo:list-item-label start-indent="0.5em" end-indent="label-end()">
     <fo:block>&#x2022;</fo:block>
    </fo:list-item-label>
    <fo:list-item-body start-indent="body-start()">
     <fo:block>
      <xsl:apply-templates select="current-group()"/>
     </fo:block>
    </fo:list-item-body>
   </fo:list-item>
  </xsl:for-each-group>
 </fo:list-block>
</xsl:template>

<xsl:template match="b">
 <fo:inline font-weight="bold">
  <xsl:apply-templates/>
 </fo:inline>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Příklad 6.3. Katalog s odlišnou titulní stranou – katalog-titulni-strana.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">

<!-- Import stávajícího stylu -->
<xsl:import href="katalog.xsl"/>

<!-- Předefinování zpracování -->
<xsl:template match="/">
 <fo:root>

  <!-- Definice layoutu stránky -->
  <fo:layout-master-set>
   <!-- Rozměry stránky a její okraje -->
   <fo:simple-page-master master-name="normalni"
    page-height="297mm" page-width="210mm" margin="1in">
 
    <!-- Tiskové zrcadlo - oblast pro samotný obsah stránky -->
    <fo:region-body margin-bottom="15mm" margin-top="15mm"/>    
    
    <!-- Oblast pro záhlaví stránky -->
    <fo:region-before extent="10mm"/>
    
    <!-- Oblast pro zápatí stránky -->
    <fo:region-after extent="10mm"/>
   </fo:simple-page-master>

   <!-- Definice layoutu první stránky bez záhlaví -->
   <fo:simple-page-master master-name="prvni"
    page-height="297mm" page-width="210mm" margin="1in">
 
    <!-- Tiskové zrcadlo - oblast pro samotný obsah stránky -->
    <fo:region-body margin-bottom="15mm"/>    
    
    <!-- Oblast pro zápatí stránky -->
    <fo:region-after extent="10mm"/>
   </fo:simple-page-master>

   <!-- Sekvence stránek, kde první nemá záhlaví -->
   <fo:page-sequence-master master-name="katalog">
    <fo:repeatable-page-master-alternatives>
     <fo:conditional-page-master-reference master-reference="prvni"
      page-position="first"/>
     <fo:conditional-page-master-reference master-reference="normalni"
      page-position="any"/>
    </fo:repeatable-page-master-alternatives>
   </fo:page-sequence-master>
   
  </fo:layout-master-set>
  
  <!-- Definice obsahu stránky -->
  <fo:page-sequence master-reference="katalog">
   <!-- Společný obsah všech stránek v zápatí stránky -->
   <fo:static-content flow-name="xsl-region-after">
    <fo:block>
     <xsl:text>Strana </xsl:text>
     <fo:page-number/>
     <xsl:text> z </xsl:text>
     <fo:page-number-citation ref-id="last_page"/>
    </fo:block>
   </fo:static-content>

   <!-- Společný obsah všech stránek v záhlaví stránky -->
   <fo:static-content flow-name="xsl-region-before">
    <fo:block text-align-last="justify">
     Katalog <xsl:value-of select="/katalog/info/firma"/>
     <fo:leader leader-pattern="space"/>
     Období: <xsl:value-of select="/katalog/info/obdobi"/>
    </fo:block>
   </fo:static-content>

   <!-- Samotný text dokumentu -->
   <fo:flow flow-name="xsl-region-body" 
        font-family="Arial,Helvetica,sans-serif"
        font-size="12pt">

    <!-- Zpracování všech elementů zdrojového dokumentu -->
    <xsl:apply-templates/>

    <!-- Prázdný blok pro zjištění čísla poslední strany -->
    <fo:block id="last_page"/>

   </fo:flow>
  </fo:page-sequence>
 </fo:root>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Příklad 6.4. Katalog s odlišnými patičkami na sudé a liché stránce – katalog-sude-liche.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">

<!-- Import stávajícího stylu -->
<xsl:import href="katalog.xsl"/>

<!-- Předefinování zpracování -->
<xsl:template match="/">
 <fo:root>

  <!-- Definice layoutu stránky -->
  <fo:layout-master-set>
   <!-- Rozměry stránky a její okraje -->
   <fo:simple-page-master master-name="suda"
    page-height="297mm" page-width="210mm" margin="1in">
 
    <!-- Tiskové zrcadlo - oblast pro samotný obsah stránky -->
    <fo:region-body margin-bottom="15mm" margin-top="15mm"/>    
    
    <!-- Oblast pro záhlaví stránky -->
    <fo:region-before extent="10mm"/>
    
    <!-- Oblast pro zápatí stránky -->
    <fo:region-after extent="10mm" region-name="suda-paticka-region"/>
   </fo:simple-page-master>

   <!-- Definice layoutu první stránky bez záhlaví -->
   <fo:simple-page-master master-name="licha"
    page-height="297mm" page-width="210mm" margin="1in">
 
    <!-- Tiskové zrcadlo - oblast pro samotný obsah stránky -->
    <fo:region-body margin-bottom="15mm" margin-top="15mm"/>    
    
    <!-- Oblast pro záhlaví stránky -->
    <fo:region-before extent="10mm"/>
    
    <!-- Oblast pro zápatí stránky -->
    <fo:region-after extent="10mm" region-name="licha-paticka-region"/>
   </fo:simple-page-master>

   <!-- Sekvence stránek, kde první nemá záhlaví -->
   <fo:page-sequence-master master-name="katalog">
    <fo:repeatable-page-master-alternatives>
     <fo:conditional-page-master-reference master-reference="suda"
      odd-or-even="even"/>
     <fo:conditional-page-master-reference master-reference="licha"
      odd-or-even="odd"/>
    </fo:repeatable-page-master-alternatives>
   </fo:page-sequence-master>
   
  </fo:layout-master-set>
  
  <!-- Definice obsahu stránky -->
  <fo:page-sequence master-reference="katalog" id="doc">
   <!-- Obsah sudých stránek v zápatí -->
   <fo:static-content flow-name="suda-paticka-region">
    <fo:block text-align="left">
     <fo:page-number/>
     <xsl:text>/</xsl:text>
     <fo:page-number-citation-last ref-id="doc"/>
    </fo:block>
   </fo:static-content>

   <!-- Obsah lichých stránek v zápatí -->
   <fo:static-content flow-name="licha-paticka-region">
    <fo:block text-align="right">
     <fo:page-number/>
     <xsl:text>/</xsl:text>
     <fo:page-number-citation-last ref-id="doc"/>
    </fo:block>
   </fo:static-content>
   
   <!-- Společný obsah všech stránek v záhlaví stránky -->
   <fo:static-content flow-name="xsl-region-before">
    <fo:block text-align-last="justify">
     Katalog <xsl:value-of select="/katalog/info/firma"/>
     <fo:leader leader-pattern="space"/>
     Období: <xsl:value-of select="/katalog/info/obdobi"/>
    </fo:block>
   </fo:static-content>

   <!-- Samotný text dokumentu -->
   <fo:flow flow-name="xsl-region-body" 
        font-family="Arial,Helvetica,sans-serif"
        font-size="12pt">

    <!-- Zpracování všech elementů zdrojového dokumentu -->
    <xsl:apply-templates/>

   </fo:flow>
  </fo:page-sequence>
 </fo:root>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

6.2 Citáty

Příklad demonstruje:

 • využití základních formátovacích objektů;

 • číslování stran;

 • podmíněný výběr předlohy stránky;

 • vytváření obsahu;

 • vytváření křížových odkazů;

 • vytvoření záložek pro PDF;

 • sazbu do více sloupců;

 • živá záhlaví;

 • generování rejstříku;

 • vložení vodoznaku;

 • vytváření poznámek pod čarou.

Příklad 6.5. Citáty – citaty.xml

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<citaty>

<citat>
 <text>Absolutní hodnota člověka je v mozku. Skutečná cena v charakteru.</text>
 <autor>FONTANA, I.</autor>
</citat>

<citat>
 <text>Adam - jediný šťastlivec, který neměl tchýni.</text>
 <autor>ŠOLOM, ALEJCHEM</autor>
</citat>

<citat>
 <text>Agitátor přemlouvá jenom hloupějšího člověka než je sám.</text>
 <autor>VYMAZAL, FRANTIŠEK</autor>
</citat>

<citat>
 <text>Alkohol je náš úhlavní nepřítel, nemáme však milovat své nepřátele jako své bližní?</text>
 <autor>N. N.</autor>
</citat>

...

</citaty>

Příklad 6.6. Formátování citátů – citaty.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0"
		      xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">

<!-- Často používané formátovací vlastnosti -->
<xsl:attribute-set name="zakladni.format">
 <xsl:attribute name="font-family">Arial,Helvetica,sans-serif</xsl:attribute>
 <xsl:attribute name="font-size">9pt</xsl:attribute>
 <xsl:attribute name="line-height">11pt</xsl:attribute>
</xsl:attribute-set>

<!-- Základní šablona -->
<xsl:template match="/">
 <fo:root>
  <!-- Definice layoutu stránky -->
  <fo:layout-master-set>
   <!-- Rozměry stránky a její okraje -->

   <!-- Předloha stránky pro citáty -->
   <fo:simple-page-master master-name="my-page"
    page-height="297mm" page-width="210mm" 
    margin-left="1in" margin-right="1in"
    margin-bottom="1in - 15mm" margin-top="1in - 15mm">
 
    <!-- Tiskové zrcadlo - oblast pro samotný obsah stránky -->
    <fo:region-body margin-bottom="15mm" margin-top="15mm" 
            column-count="2" column-gap="24pt"/>    
    
    <!-- Oblast pro záhlaví stránky -->
    <fo:region-before extent="10mm"/>
    
    <!-- Oblast pro zápatí stránky -->
    <fo:region-after extent="10mm"/>
   </fo:simple-page-master>

   <!-- Předloha stránky pro obsah -->
   <fo:simple-page-master master-name="obsah"
    page-height="297mm" page-width="210mm" 
    margin-left="1in" margin-right="1in"
    margin-bottom="1in" margin-top="1in">
 
    <!-- Tiskové zrcadlo - oblast pro samotný obsah stránky -->
    <fo:region-body column-count="2" column-gap="24pt"/>    
   </fo:simple-page-master>

  </fo:layout-master-set>

  <!-- Vygenerování záložek -->
  <xsl:call-template name="zalozky"/>

  <!-- Vygenerování obsahu -->
  <xsl:call-template name="obsah"/>

  <!-- Zpracování samotných citátů -->
  <xsl:call-template name="zpracuj.citaty"/>
  
 </fo:root>
</xsl:template>

<xsl:template name="obsah">
 <!-- Obsah je samostatná sekvence stránek -->
 <fo:page-sequence master-reference="obsah" force-page-count="no-force">

  <fo:flow flow-name="xsl-region-body" 
       xsl:use-attribute-sets="zakladni.format">

   <!-- Nadpis dokumentu -->
   <fo:block font-size="200%" text-align="center" 
        space-before="0pt" space-after="24pt"
        span="all" id="obsah">
    Sbírka citátů
   </fo:block>

   <!-- Seskupení a seřazení včech citátů -->
   <xsl:for-each-group select="//citat" group-by="autor">
    <xsl:sort select="autor"/>
    <fo:block text-align-last="justify">
     <fo:basic-link internal-destination="{generate-id(.)}">
      <xsl:value-of select="autor"/>
      <fo:leader leader-pattern="dots"/>
      <fo:page-number-citation ref-id="{generate-id(.)}"/>
     </fo:basic-link>
    </fo:block>
   </xsl:for-each-group>

   <!-- Trik pro vybalancování vícesloupcové sazby -->
   <fo:block span="all"/>

  </fo:flow>
 </fo:page-sequence>
</xsl:template>

<!-- Zpracování citátů -->
<xsl:template name="zpracuj.citaty">
 <!-- Definice obsahu stránky -->
 <fo:page-sequence master-reference="my-page" 
          initial-page-number="1">
  <!-- Společný obsah všech stránek v zápatí stránky -->
  <fo:static-content flow-name="xsl-region-after" 
            xsl:use-attribute-sets="zakladni.format">
   <fo:block text-align-last="center">
    <xsl:text>&#x2013; </xsl:text>
    <fo:page-number/>
    <xsl:text> &#x2013;</xsl:text>
   </fo:block>
  </fo:static-content>
  
  <!-- Společný obsah všech stránek v záhlaví stránky -->
  <fo:static-content flow-name="xsl-region-before" 
            xsl:use-attribute-sets="zakladni.format">
   <fo:block text-align-last="justify">
    <fo:retrieve-marker retrieve-class-name="autor" 
     retrieve-position="first-including-carryover"/>
    <fo:leader leader-pattern="space"/>
    <fo:retrieve-marker retrieve-class-name="autor" 
     retrieve-position="last-starting-within-page"/>
   </fo:block>
  </fo:static-content>
  
  <!-- Samotný text dokumentu -->
  <fo:flow flow-name="xsl-region-body" 
       xsl:use-attribute-sets="zakladni.format"
       font-size="10pt" line-height="12pt">
   
   <!-- Seskupení a seřazení včech citátů -->
   <xsl:for-each-group select="//citat" group-by="autor">
    <xsl:sort select="autor"/>
    <fo:block>
     <fo:marker marker-class-name="autor"><xsl:value-of 
                         select="autor"/></fo:marker>
     <fo:block font-weight="bold" text-align="center" 
          space-before="12pt" keep-with-next="always"
          id="{generate-id()}">
      <xsl:value-of select="autor"/>
     </fo:block>
     <!-- Zpracování všech citátů jednoho autora -->
     <xsl:for-each select="current-group()">
      <xsl:sort select="text"/>
      <fo:block language="cs" hyphenate="true"
           text-align="justify" text-align-last="center"
           space-before="6pt" space-after="6pt"
           id="{generate-id(text)}">
       <xsl:value-of select="text"/>
      </fo:block>
     </xsl:for-each>
    </fo:block>
   </xsl:for-each-group>
  </fo:flow>
 </fo:page-sequence>
</xsl:template>

<!-- Vygenerování záložek -->
<xsl:template name="zalozky">
 <fo:bookmark-tree>
  <fo:bookmark internal-destination="obsah">
   <fo:bookmark-title>Obsah</fo:bookmark-title>
  </fo:bookmark>
  <xsl:for-each-group select="//citat" group-by="autor">
   <xsl:sort select="autor"/>
   <fo:bookmark internal-destination="{generate-id()}" starting-state="hide">
    <fo:bookmark-title>
     <xsl:value-of select="autor"/>
    </fo:bookmark-title>
    <xsl:for-each select="current-group()">
     <xsl:sort select="text"/>
     <fo:bookmark internal-destination="{generate-id(text)}">
      <fo:bookmark-title>
       <xsl:value-of select="text"/>
      </fo:bookmark-title>
     </fo:bookmark>
    </xsl:for-each>
   </fo:bookmark>
  </xsl:for-each-group>  
 </fo:bookmark-tree>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Příklad 6.7. Formátování citátů a vytvoření rejstříku – citaty-tabulka.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0"
		      xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
 
<!-- Mohou se používat nové objekty pro lepší tvorbu rejstříků z XSL-FO 1.1? -->
<xsl:param name="xsl11" select="true()"/>

<!-- Základní šablona -->
<xsl:template match="/">
 <fo:root>
  <!-- Definice layoutu stránky -->
  <fo:layout-master-set>
   <!-- Rozměry stránky a její okraje -->

   <!-- Předloha stránky pro citáty -->
   <fo:simple-page-master master-name="my-page"
    page-height="297mm" page-width="210mm" 
    margin="1in" margin-bottom="1in - 10mm">
 
    <fo:region-body margin-bottom="10mm"/>    
    <fo:region-after extent="10mm"/>
   </fo:simple-page-master>

   <!-- Předloha stránky pro rejstřík -->
   <fo:simple-page-master master-name="rejstrik"
    page-height="297mm" page-width="210mm" 
    margin-left="1in" margin-right="1in"
    margin-bottom="1in" margin-top="1in">
 
    <fo:region-body column-count="2" column-gap="24pt"/>    
   </fo:simple-page-master>

  </fo:layout-master-set>

  <fo:page-sequence master-reference="my-page">

   <fo:static-content flow-name="xsl-region-after">
    <fo:block text-align-last="center">
     <xsl:text>&#x2013; </xsl:text>
     <fo:page-number/>
     <xsl:text> &#x2013;</xsl:text>
    </fo:block>
   </fo:static-content>
   
   <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
    
    <fo:table border="solid 1pt" border-after-width.conditionality="retain">
     <fo:table-column column-width="30%"/>
     <fo:table-column column-width="70%"/>
     <fo:table-header>
      <fo:table-row font-weight="bold">
       <fo:table-cell padding="3pt" border-style="solid" 
               border-width="1pt 1pt 1pt 0pt">
        <fo:block>
         Autor
        </fo:block>
       </fo:table-cell>
       <fo:table-cell padding="3pt" border-style="solid" 
               border-width="1pt 0pt 1pt 0pt">
        <fo:block>
         Text
        </fo:block>
       </fo:table-cell>
      </fo:table-row>
     </fo:table-header>
     <fo:table-body>
      <xsl:for-each select="citaty/citat">
       <fo:table-row>
        <fo:table-cell padding="3pt" border-style="solid" 
                border-width="0pt 1pt 0pt 0pt">
         <fo:block id="{generate-id()}">
          <xsl:if test="$xsl11">
           <xsl:attribute name="index-key" select="autor"/>
          </xsl:if>
          <xsl:value-of select="autor"/>
         </fo:block>
        </fo:table-cell>
        <fo:table-cell padding="3pt">
         <fo:block>
          <xsl:value-of select="text"/>
         </fo:block>
        </fo:table-cell>
       </fo:table-row>
      </xsl:for-each>
     </fo:table-body>
    </fo:table>
    
   </fo:flow>
  </fo:page-sequence>

  <fo:page-sequence master-reference="rejstrik">

   <fo:static-content flow-name="xsl-region-after">
    <fo:block text-align-last="center">
     <xsl:text>&#x2013; </xsl:text>
     <fo:page-number/>
     <xsl:text> &#x2013;</xsl:text>
    </fo:block>
   </fo:static-content>
   
   <fo:flow flow-name="xsl-region-body">

    <fo:block font-size="200%" space-after="12pt">
     Rejstřík
    </fo:block>

    <!-- Seskupení citátů podle prvního písmene jejich autora -->
    <xsl:for-each-group select="citaty/citat" group-by="substring(autor, 1, 1)">
     <xsl:sort select="current-grouping-key()" lang="cs"/>
     
     <!-- Nové písmeno -->
     <fo:block space-before="12pt" space-after="6pt" 
          keep-with-next="always" font-weight="bold">
      &#x2013;
      <xsl:value-of select="current-grouping-key()"/>
      &#x2013;
     </fo:block>
     
     <!-- Seskupení citátů s autorem na dané písmeno podle autora -->
     <xsl:for-each-group select="current-group()" group-by="autor">
      <xsl:sort select="current-grouping-key()" lang="cs"/>
      <fo:block text-align="left" start-indent="1em" 
           text-indent="-1em">
       <!-- Vypsání jména autora -->
       <xsl:value-of select="current-grouping-key()"/>,
       <xsl:choose>        
        <xsl:when test="$xsl11">
         <fo:index-page-citation-list merge-sequential-page-numbers="merge">
          <fo:index-key-reference ref-index-key="{current-grouping-key()}"
                      page-number-treatment="link"/>
         </fo:index-page-citation-list>         
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
         <!-- Výběr všech citátů od daného autora -->
         <xsl:for-each select="current-group()">
          <fo:basic-link internal-destination="{generate-id()}">
           <fo:page-number-citation ref-id="{generate-id()}"/>
          </fo:basic-link>
          <xsl:if test="position() != last()">
           <xsl:text>, </xsl:text>
          </xsl:if>
         </xsl:for-each>
        </xsl:otherwise>
       </xsl:choose>
      </fo:block>
     </xsl:for-each-group>

    </xsl:for-each-group>

   </fo:flow>
  </fo:page-sequence>

 </fo:root>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Příklad 6.8. Formátování citátů a vytvoření rejstříku podle českých zvyklostí – citaty-tabulka-cesky.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0"
		      xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"
        xmlns:i="urn:cz-kosek:functions:index"
        xmlns:l="urn:cz-kosek:data:index"
        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 
<!-- Mohou se používat nové objekty pro lepší tvorbu rejstříků z XSL-FO 1.1? -->
<xsl:param name="xsl11" select="true()"/>
 
<!-- Atribut i odpovídá pořadí v rejstříku. Písmena se stejným pořadím 
   se řadí do stejné skupiny v rejstříku -->
<l:letters>
 <l i="0">Symboly</l>
 <l i="1">A</l>
 <l i="1">a</l>
 <l i="1">Á</l>
 <l i="1">á</l>
 <l i="2">B</l>
 <l i="2">b</l>
 <l i="3">C</l>
 <l i="3">c</l>
 <l i="4">Č</l>
 <l i="4">č</l>
 <l i="5">D</l>
 <l i="5">d</l>
 <l i="5">Ď</l>
 <l i="5">ď</l>
 <l i="7">E</l>
 <l i="7">e</l>
 <l i="7">É</l>
 <l i="7">é</l>
 <l i="7">Ě</l>
 <l i="7">ě</l>
 <l i="7">Ë</l>
 <l i="7">ë</l>
 <l i="8">F</l>
 <l i="8">f</l>
 <l i="9">G</l>
 <l i="9">g</l>
 <l i="10">H</l>
 <l i="10">h</l>
 <l i="11">Ch</l>
 <l i="11">ch</l>
 <l i="11">cH</l>
 <l i="11">CH</l>
 <l i="12">I</l>
 <l i="12">i</l>
 <l i="12">Í</l>
 <l i="12">í</l>
 <l i="13">J</l>
 <l i="13">j</l>
 <l i="14">K</l>
 <l i="14">k</l>
 <l i="15">L</l>
 <l i="15">l</l>
 <l i="16">M</l>
 <l i="16">m</l>
 <l i="17">N</l>
 <l i="17">n</l>
 <l i="17">Ň</l>
 <l i="17">ň</l>
 <l i="19">O</l>
 <l i="19">o</l>
 <l i="19">Ó</l>
 <l i="19">ó</l>
 <l i="19">Ö</l>
 <l i="19">ö</l>
 <l i="20">P</l>
 <l i="20">p</l>
 <l i="21">Q</l>
 <l i="21">q</l>
 <l i="22">R</l>
 <l i="22">r</l>
 <l i="23">Ř</l>
 <l i="23">ř</l>
 <l i="24">S</l>
 <l i="24">s</l>
 <l i="25">Š</l>
 <l i="25">š</l>
 <l i="26">T</l>
 <l i="26">t</l>
 <l i="26">Ť</l>
 <l i="26">ť</l>
 <l i="28">U</l>
 <l i="28">u</l>
 <l i="28">Ú</l>
 <l i="28">ú</l>
 <l i="28">Ů</l>
 <l i="28">ů</l>
 <l i="28">Ü</l>
 <l i="28">ü</l>
 <l i="29">V</l>
 <l i="29">v</l>
 <l i="30">W</l>
 <l i="30">w</l>
 <l i="31">X</l>
 <l i="31">x</l>
 <l i="32">Y</l>
 <l i="32">y</l>
 <l i="32">Ý</l>
 <l i="32">ý</l>
 <l i="33">Z</l>
 <l i="33">z</l>
 <l i="34">Ž</l>
 <l i="34">ž</l>
</l:letters>

<!-- Funkce vrací číselný kód prvního písmena z předaného parametru -->
<xsl:function name="i:group-index" as="xs:integer">
 <xsl:param name="term"/>
 <xsl:variable name="long-letter-index" select="document('')/*/l:letters/l[. = substring($term,1,2)]/@i" as="xs:integer?"/>
 <xsl:variable name="short-letter-index" select="document('')/*/l:letters/l[. = substring($term,1,1)]/@i" as="xs:integer?"/>
 <xsl:variable name="letter-index">
  <xsl:choose>
   <xsl:when test="$long-letter-index">
    <xsl:sequence select="$long-letter-index"/>
   </xsl:when>
   <xsl:when test="$short-letter-index">
    <xsl:sequence select="$short-letter-index"/>
   </xsl:when>
   <xsl:otherwise>
    <xsl:message>
     No match for: <xsl:value-of select="$term"/>
    </xsl:message>
    <xsl:sequence select="0"/>
   </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
 </xsl:variable>
 <xsl:sequence select="xs:integer($letter-index)"/>
</xsl:function>

<!-- Vrací písmenko odpovídající kódu -->
<xsl:function name="i:group-letter">
 <xsl:param name="index"/>
 <xsl:value-of select="document('')/*/l:letters/l[@i=$index][1]"/>
</xsl:function>

<!-- Základní šablona -->
<xsl:template match="/">
 <fo:root font-family="sans-serif">
  <!-- Definice layoutu stránky -->
  <fo:layout-master-set>
   <!-- Rozměry stránky a její okraje -->

   <!-- Předloha stránky pro citáty -->
   <fo:simple-page-master master-name="my-page"
    page-height="297mm" page-width="210mm" 
    margin="1in" margin-bottom="1in - 10mm">
 
    <fo:region-body margin-bottom="10mm"/>    
    <fo:region-after extent="10mm"/>
   </fo:simple-page-master>

   <!-- Předloha stránky pro rejstřík -->
   <fo:simple-page-master master-name="rejstrik"
    page-height="297mm" page-width="210mm" 
    margin-left="1in" margin-right="1in"
    margin-bottom="1in" margin-top="1in">
 
    <fo:region-body column-count="2" column-gap="24pt"/>    
   </fo:simple-page-master>

  </fo:layout-master-set>

  <fo:page-sequence master-reference="my-page">

   <fo:static-content flow-name="xsl-region-after">
    <fo:block text-align-last="center">
     <xsl:text>&#x2013; </xsl:text>
     <fo:page-number/>
     <xsl:text> &#x2013;</xsl:text>
    </fo:block>
   </fo:static-content>
   
   <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
    
    <fo:table border="solid 1pt" border-after-width.conditionality="retain">
     <fo:table-column column-width="30%"/>
     <fo:table-column column-width="70%"/>
     <fo:table-header>
      <fo:table-row font-weight="bold">
       <fo:table-cell padding="3pt" border-style="solid" 
               border-width="1pt 1pt 1pt 0pt">
        <fo:block>
         Autor
        </fo:block>
       </fo:table-cell>
       <fo:table-cell padding="3pt" border-style="solid" 
               border-width="1pt 0pt 1pt 0pt">
        <fo:block>
         Text
        </fo:block>
       </fo:table-cell>
      </fo:table-row>
     </fo:table-header>
     <fo:table-body>
      <xsl:for-each select="citaty/citat">
       <fo:table-row>
        <fo:table-cell padding="3pt" border-style="solid" 
                border-width="0pt 1pt 0pt 0pt">
         <fo:block id="{generate-id()}">
          <xsl:if test="$xsl11">
           <xsl:attribute name="index-key" select="autor"/>
          </xsl:if>
          <xsl:value-of select="autor"/>
         </fo:block>
        </fo:table-cell>
        <fo:table-cell padding="3pt">
         <fo:block>
          <xsl:value-of select="text"/>
         </fo:block>
        </fo:table-cell>
       </fo:table-row>
      </xsl:for-each>
     </fo:table-body>
    </fo:table>
    
   </fo:flow>
  </fo:page-sequence>

  <fo:page-sequence master-reference="rejstrik">

   <fo:static-content flow-name="xsl-region-after">
    <fo:block text-align-last="center">
     <xsl:text>&#x2013; </xsl:text>
     <fo:page-number/>
     <xsl:text> &#x2013;</xsl:text>
    </fo:block>
   </fo:static-content>
   
   <fo:flow flow-name="xsl-region-body">

    <fo:block font-size="200%" space-after="12pt">
     Rejstřík
    </fo:block>

    <!-- Výběr všech písmen, na které začíná nějaké heslo -->
    <xsl:for-each-group select="//citat" group-by="i:group-index(autor)">
     <xsl:sort select="current-grouping-key()"/>
     
     <!-- Nové písmeno -->
     <fo:block space-before="12pt" space-after="6pt" 
          keep-with-next="always" font-weight="bold">
      &#x2013;
      <xsl:value-of select="i:group-letter(current-grouping-key())"/>
      &#x2013;
     </fo:block>
     
     <!-- Výběr všech unikátních autorů, kteří začínají na dané písmeno -->
     <xsl:for-each-group select="current-group()" group-by="autor">
      <xsl:sort select="current-grouping-key()" lang="cs"/>
      <fo:block text-align="left" start-indent="1em" 
           text-indent="-1em">
       <xsl:value-of select="current-grouping-key()"/>,

       <xsl:choose>
        <xsl:when test="$xsl11">
         <fo:index-page-citation-list merge-sequential-page-numbers="merge">
          <fo:index-key-reference ref-index-key="{current-grouping-key()}"/>
         </fo:index-page-citation-list>         
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
         <!-- Výběr všech citátů od daného autora -->
         <xsl:for-each select="current-group()">
          <fo:basic-link internal-destination="{generate-id()}">
           <fo:page-number-citation ref-id="{generate-id()}"/>
          </fo:basic-link>
          <xsl:if test="position() != last()">
           <xsl:text>, </xsl:text>
          </xsl:if>
         </xsl:for-each>
        </xsl:otherwise>
       </xsl:choose>

      </fo:block>
     </xsl:for-each-group>

    </xsl:for-each-group>

   </fo:flow>
  </fo:page-sequence>

 </fo:root>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Příklad 6.9. Vytváření poznámek pod čarou – citaty-poznamky.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
      		xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
 
<!-- Základní šablona -->
<xsl:template match="/">
 <fo:root>
  <!-- Definice layoutu stránky -->
  <fo:layout-master-set>
   <!-- Rozměry stránky a její okraje -->

   <!-- Předloha stránky pro citáty -->
   <fo:simple-page-master master-name="my-page"
    page-height="297mm" page-width="210mm" 
    margin="1in" margin-bottom="1in - 10mm">
 
    <!-- Vložení vodoznaku jako obrázku na pozadí -->
    <fo:region-body margin-bottom="10mm"
            background-image="url(vodoznak.pdf)"
            background-position-horizontal="center"
            background-position-vertical="center"
            background-repeat="no-repeat"
            background-attachment="fixed"/>
    
    <fo:region-after extent="10mm"/>
   </fo:simple-page-master>

  </fo:layout-master-set>

  <fo:page-sequence master-reference="my-page">

   <fo:static-content flow-name="xsl-region-after">
    <fo:block text-align-last="center">
     <xsl:text>&#x2013; </xsl:text>
     <fo:page-number/>
     <xsl:text> &#x2013;</xsl:text>
    </fo:block>
   </fo:static-content>

   <!-- Vzhled oddělovače poznámek pod čarou -->
   <fo:static-content flow-name="xsl-footnote-separator">
    <fo:block>
     <fo:leader leader-length="42%" rule-style="solid" leader-pattern="rule"/>
    </fo:block>
   </fo:static-content>
   
   <fo:flow flow-name="xsl-region-body">

    <xsl:for-each select="citaty/citat">
     <fo:block space-after="6pt">
      <xsl:value-of select="text"/>
      <fo:footnote>
       <fo:inline font-size="70%" 
             baseline-shift="super"><xsl:number/></fo:inline>
       <fo:footnote-body>
        <fo:block>
         <fo:inline font-size="70%" 
               baseline-shift="super"><xsl:number/></fo:inline>
         <xsl:value-of select="autor"/>
        </fo:block>
       </fo:footnote-body>
      </fo:footnote>
     </fo:block>
    </xsl:for-each>

   </fo:flow>
  </fo:page-sequence>

 </fo:root>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

6.3 Faktura

Příklad demonstruje:

 • využití základních formátovacích objektů;

 • formátování tabulek;

 • využití značek v tabulkách pro dynamické záhlaví/zápatí tabulky.

Příklad 6.10. Faktura v XML – faktura.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<faktura cislo="12/2000" vystaveni="2.2.2000" splatnost="16.2.2000">
 <odberatel>
  <nazev>Poučená, a.s.</nazev>
  <adresa>Široká 21, Praha 1, 110 00</adresa>
  <ico>0987654321</ico>
  <dic>007-0987654321</dic>
 </odberatel>
 <dodavatel>
  <nazev>XMLCompany, s.r.o.</nazev>
  <adresa>Dlouhá 12, Praha 1, 110 00</adresa>
  <ico>1234567890</ico>
  <dic>007-1234567890</dic>
 </dodavatel>
 <polozka>
  <popis>Analýza nasazení XML v podnikovém IS</popis>
  <cena dph="5">50000</cena>
 </polozka>
 <polozka>
  <popis>XML Editor - 10 licencí</popis>
  <cena dph="5">128956</cena>
 </polozka>
 <polozka>
  <popis>Notebook microMini</popis>
  <cena dph="22">89500</cena>
 </polozka>
</faktura>

Příklad 6.11. Formátování faktury – faktura.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">

<xsl:template match="/">
 <fo:root>
  <!-- Definice layoutu stránky -->
  <fo:layout-master-set>
   <!-- Rozměry stránky a její okraje -->
   <fo:simple-page-master master-name="my-page"
    page-height="297mm" page-width="210mm" margin="1in">
    <!-- Tiskové zrcadlo - oblast pro samotný obsah stránky -->
    <fo:region-body/>    
   </fo:simple-page-master>
  </fo:layout-master-set>
  
  <!-- Definice obsahu stránky -->
  <fo:page-sequence master-reference="my-page">
   <!-- Samotný text dokumentu -->
   <fo:flow flow-name="xsl-region-body" 
        font-family="Arial,Helvetica,sans-serif"
        font-size="12pt">

    <!-- Zpracování všech elementů zdrojového dokumentu -->
    <xsl:apply-templates/>

   </fo:flow>
  </fo:page-sequence>
 </fo:root>
</xsl:template>

<!-- Formátovací vlastnosti pro buňku tabulky -->
<xsl:attribute-set name="bunka.datum">
 <xsl:attribute name="padding">2pt</xsl:attribute>
 <xsl:attribute name="text-align">center</xsl:attribute>
 <xsl:attribute name="border-style">solid</xsl:attribute>
 <xsl:attribute name="border-width">1pt</xsl:attribute>
</xsl:attribute-set>

<!-- Šablona pro celou fakturu -->
<xsl:template match="faktura">
 <fo:table width="100%" border-width="1pt" border-after-width="0pt"
      border-collapse="collapse">
  <fo:table-column column-width="50%"/>
  <fo:table-column column-width="50%"/>
  <fo:table-body>
   <fo:table-row>
    <fo:table-cell padding="4pt" font-size="150%" 
            font-weight="bold" display-align="after">
     <fo:block>Faktura &#x2013; daňový doklad</fo:block>
    </fo:table-cell>
    <fo:table-cell padding="4pt" text-align="right" 
            display-align="after">
     <fo:block>
      Číslo:
      <xsl:value-of select="@cislo"/>
     </fo:block>
    </fo:table-cell>
   </fo:table-row>
   <fo:table-row>
    <fo:table-cell padding="4pt" border-style="solid" 
            border-width="1pt">
     <xsl:apply-templates select="dodavatel"/>
    </fo:table-cell>
    <fo:table-cell padding="4pt" border-style="solid" 
            border-width="1pt">
     <xsl:apply-templates select="odberatel"/>
    </fo:table-cell>
   </fo:table-row>
   <fo:table-row>
    <fo:table-cell border-style="solid" number-columns-spanned="2"
            border-after-width="0pt"     
            border-width="from-parent()">
     <fo:table width="100%" font-size="8pt">
      <fo:table-column column-width="proportional-column-width(1)"/>
      <fo:table-column column-width="proportional-column-width(1)"/>
      <fo:table-column column-width="proportional-column-width(1)"/>
      <fo:table-body>
       <fo:table-row>
        <fo:table-cell xsl:use-attribute-sets="bunka.datum">
         <fo:block>
          Datum vystavení: 
          <xsl:value-of select="@vystaveni"/>
         </fo:block>
        </fo:table-cell>
        <fo:table-cell xsl:use-attribute-sets="bunka.datum">
         <fo:block>
          Datum zdanitelného plnění: 
          <xsl:value-of select="@vystaveni"/>
         </fo:block>
        </fo:table-cell>
        <fo:table-cell xsl:use-attribute-sets="bunka.datum">
         <fo:block>
          Datum splatnosti: <xsl:value-of select="@splatnost"/>
         </fo:block>
        </fo:table-cell>
       </fo:table-row>
      </fo:table-body>
     </fo:table>
    </fo:table-cell>
   </fo:table-row>
  </fo:table-body>
 </fo:table>
 
 <!-- Vypsání všech položek -->
 <fo:table width="100%" font-size="10pt" 
  border-style="solid" border-width="1pt">
  <fo:table-column column-width="proportional-column-width(3)"/>
  <fo:table-column column-width="proportional-column-width(10)"/>
  <fo:table-column column-width="proportional-column-width(2)"/>
  <fo:table-column column-width="proportional-column-width(5)"/>
  <fo:table-body>
   <fo:table-row text-align="center" font-weight="bold">
    <fo:table-cell>
     <fo:block/>
    </fo:table-cell>
    <fo:table-cell>
     <fo:block>Popis</fo:block>
    </fo:table-cell>
    <fo:table-cell>
     <fo:block>DPH</fo:block>
    </fo:table-cell>
    <fo:table-cell>
     <fo:block>Cena</fo:block>
    </fo:table-cell>
   </fo:table-row>
   <xsl:apply-templates select="polozka"/>
   <fo:table-row>
    <fo:table-cell number-columns-spanned="4">
     <fo:block><fo:leader/></fo:block>
    </fo:table-cell>
   </fo:table-row>
   <fo:table-row>
    <fo:table-cell>
     <fo:block/>
    </fo:table-cell>
    <fo:table-cell number-columns-spanned="2">
     <fo:block font-weight="bold">
      Celkem:
     </fo:block>
    </fo:table-cell>
    <fo:table-cell text-align="right" padding-right="1cm">
     <fo:block font-weight="bold">
      <xsl:value-of select="format-number(
                  sum(for $p in polozka 
                    return $p/cena * (1 + ($p/cena/@dph div 100))),
                  '#,##0.00')"/></fo:block>
    </fo:table-cell>
   </fo:table-row>
  </fo:table-body>
 </fo:table>
</xsl:template>

<xsl:template match="dodavatel">
 <fo:block>
  <fo:block font-weight="bold">
   Dodavatel:
  </fo:block>
  <xsl:apply-templates/>
 </fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="odberatel">
 <fo:block>
  <fo:block font-weight="bold">
   Odběratel:
  </fo:block>
  <xsl:apply-templates/>
 </fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="nazev|adresa">
 <fo:block>
  <xsl:apply-templates/>
 </fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="ico">
 <fo:block>
  IČO: 
  <xsl:apply-templates/>
 </fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="dic">
 <fo:block>
  DIČ:
  <xsl:apply-templates/>
 </fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="polozka">
 <fo:table-row>
  <fo:table-cell padding-left="1cm">
   <fo:block>
    <xsl:value-of select="position()"/>.
   </fo:block>
  </fo:table-cell>
  <xsl:apply-templates select="popis"/>
  <xsl:apply-templates select="cena/@dph"/>
  <xsl:apply-templates select="cena"/>
 </fo:table-row>
</xsl:template>

<xsl:template match="popis">
 <fo:table-cell>
  <fo:block>
   <xsl:apply-templates/>
  </fo:block>
 </fo:table-cell>
</xsl:template>

<xsl:template match="@dph">
 <fo:table-cell text-align="center">
  <fo:block>
   <xsl:value-of select="."/>
   %
  </fo:block>
 </fo:table-cell>
</xsl:template>

<xsl:template match="cena">
 <fo:table-cell text-align="right" padding-right="1cm">
  <fo:block>
   <xsl:value-of select="format-number(., '#,##0.00')"/></fo:block>
 </fo:table-cell>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Příklad 6.12. Faktura s mezisoučty a živým zápatím – faktura-mezisoucty.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">

<xsl:template match="/">
 <fo:root>
  <!-- Definice layoutu stránky -->
  <fo:layout-master-set>
   <!-- Rozměry stránky a její okraje -->
   <fo:simple-page-master master-name="my-page"
    page-height="297mm" page-width="210mm" margin="1in">
    <!-- Tiskové zrcadlo - oblast pro samotný obsah stránky -->
    <fo:region-body margin-bottom="15pt"/>
    <!-- Patička pro číslování stran -->
    <fo:region-after extent="10pt"/>    
   </fo:simple-page-master>
  </fo:layout-master-set>
  
  <!-- Definice obsahu stránky -->
  <fo:page-sequence master-reference="my-page">
   <!-- Obsah patičky -->
   <fo:static-content flow-name="xsl-region-after">
    <fo:block text-align="center" font-size="8pt">
     <fo:page-number/>
     <xsl:text>/</xsl:text>
     <fo:page-number-citation-last ref-id="polozky"/>
    </fo:block>
   </fo:static-content>
   
   <!-- Samotný text dokumentu -->
   <fo:flow flow-name="xsl-region-body" 
        font-family="Arial,sans-serif"
        font-size="12pt">

    <!-- Zpracování všech elementů zdrojového dokumentu -->
    <xsl:apply-templates/>

   </fo:flow>
  </fo:page-sequence>
 </fo:root>
</xsl:template>

<!-- Formátovací vlastnosti pro buňku tabulky -->
<xsl:attribute-set name="bunka.datum">
 <xsl:attribute name="padding">2pt</xsl:attribute>
 <xsl:attribute name="text-align">center</xsl:attribute>
 <xsl:attribute name="border-style">solid</xsl:attribute>
 <xsl:attribute name="border-width">1pt</xsl:attribute>
</xsl:attribute-set>

<!-- Šablona pro celou fakturu -->
<xsl:template match="faktura">
 <fo:table width="100%" border-width="1pt" border-after-width="0pt"
      border-collapse="collapse">
  <fo:table-column column-width="50%"/>
  <fo:table-column column-width="50%"/>
  <fo:table-body>
   <fo:table-row>
    <fo:table-cell padding="4pt" font-size="150%" 
            font-weight="bold" display-align="after">
     <fo:block>Faktura &#x2013; daňový doklad</fo:block>
    </fo:table-cell>
    <fo:table-cell padding="4pt" text-align="right" 
            display-align="after">
     <fo:block>
      Číslo:
      <xsl:value-of select="@cislo"/>
     </fo:block>
    </fo:table-cell>
   </fo:table-row>
   <fo:table-row>
    <fo:table-cell padding="4pt" border-style="solid" 
            border-width="1pt">
     <xsl:apply-templates select="dodavatel"/>
    </fo:table-cell>
    <fo:table-cell padding="4pt" border-style="solid" 
            border-width="1pt">
     <xsl:apply-templates select="odberatel"/>
    </fo:table-cell>
   </fo:table-row>
   <fo:table-row>
    <fo:table-cell border-style="solid" number-columns-spanned="2"
            border-after-width="0pt"     
            border-width="from-parent()">
     <fo:table width="100%" font-size="8pt">
      <fo:table-column column-width="proportional-column-width(1)"/>
      <fo:table-column column-width="proportional-column-width(1)"/>
      <fo:table-column column-width="proportional-column-width(1)"/>
      <fo:table-body>
       <fo:table-row>
        <fo:table-cell xsl:use-attribute-sets="bunka.datum">
         <fo:block>
          Datum vystavení: 
          <xsl:value-of select="@vystaveni"/>
         </fo:block>
        </fo:table-cell>
        <fo:table-cell xsl:use-attribute-sets="bunka.datum">
         <fo:block>
          Datum zdanitelného plnění: 
          <xsl:value-of select="@vystaveni"/>
         </fo:block>
        </fo:table-cell>
        <fo:table-cell xsl:use-attribute-sets="bunka.datum">
         <fo:block>
          Datum splatnosti: <xsl:value-of select="@splatnost"/>
         </fo:block>
        </fo:table-cell>
       </fo:table-row>
      </fo:table-body>
     </fo:table>
    </fo:table-cell>
   </fo:table-row>
  </fo:table-body>
 </fo:table>
 
 <!-- Vypsání všech položek -->
 <fo:table width="100%" font-size="10pt" 
  border-style="solid" border-width="1pt" 
  id="polozky" border-after-width.conditionality="retain">
  <fo:table-column column-width="proportional-column-width(3)"/>
  <fo:table-column column-width="proportional-column-width(10)"/>
  <fo:table-column column-width="proportional-column-width(2)"/>
  <fo:table-column column-width="proportional-column-width(5)"/>
  <!-- Hlavička se opakuje na každé stránce -->
  <fo:table-header border="solid 1pt black">
   <fo:table-row text-align="center" font-weight="bold">
    <fo:table-cell>
     <fo:block/>
    </fo:table-cell>
    <fo:table-cell>
     <fo:block>Popis</fo:block>
    </fo:table-cell>
    <fo:table-cell>
     <fo:block>DPH</fo:block>
    </fo:table-cell>
    <fo:table-cell>
     <fo:block>Cena</fo:block>
    </fo:table-cell>
   </fo:table-row>   
  </fo:table-header>
  <!-- Patička se také opakuje, obsah si bere ze značek -->
  <fo:table-footer>
   <fo:table-row border="solid 1pt black">
    <fo:table-cell><fo:block/></fo:table-cell>
    <fo:table-cell number-columns-spanned="2">
     <fo:block font-weight="bold">
      <!-- Načtení značky "Mezisoučet"/"Součet" -->
      <fo:retrieve-table-marker retrieve-class-name="mezisoucet-nadpis"
                   retrieve-position-within-table="last-ending"/>
     </fo:block>
    </fo:table-cell>
    <fo:table-cell text-align="right" padding-right="1cm">
     <fo:block font-weight="bold">
      <!-- Načtení značky se skutečným mezisoučtem -->
      <fo:retrieve-table-marker retrieve-class-name="mezisoucet"
       retrieve-position-within-table="last-ending"/>
     </fo:block>
    </fo:table-cell>
   </fo:table-row>
   <!-- Načtení značky s informací o pokračování tabulky -->
   <fo:retrieve-table-marker retrieve-class-name="pokracovani"
    retrieve-position-within-table="last-ending"/>
  </fo:table-footer>
  <fo:table-body>
   <!-- Inicializace značek na začátku dokumentu -->
   <fo:marker marker-class-name="pokracovani">
    <fo:table-row>
     <fo:table-cell number-columns-spanned="4">
      <fo:block font-style="italic">Tabulka pokračuje na další straně...</fo:block>
     </fo:table-cell>
    </fo:table-row>
   </fo:marker>
   <fo:marker marker-class-name="mezisoucet-nadpis">Mezisoučet</fo:marker>
   
   <!-- Zpracování všech položek -->
   <xsl:apply-templates select="polozka"/>
  </fo:table-body>
 </fo:table>
</xsl:template>

<xsl:template match="dodavatel">
 <fo:block>
  <fo:block font-weight="bold">
   Dodavatel:
  </fo:block>
  <xsl:apply-templates/>
 </fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="odberatel">
 <fo:block>
  <fo:block font-weight="bold">
   Odběratel:
  </fo:block>
  <xsl:apply-templates/>
 </fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="nazev|adresa">
 <fo:block>
  <xsl:apply-templates/>
 </fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="ico">
 <fo:block>
  IČO: 
  <xsl:apply-templates/>
 </fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="dic">
 <fo:block>
  DIČ:
  <xsl:apply-templates/>
 </fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="polozka">
 <fo:table-row>
  <!-- Vložení značky s aktuálním mezisoučtem -->
  <fo:marker marker-class-name="mezisoucet">
   <xsl:value-of select="format-number(
               sum(for $p in (.,preceding-sibling::polozka) 
                 return $p/cena * (1 + ($p/cena/@dph div 100))),
               '#,##0.00')"/>
   <xsl:text></xsl:text>
  </fo:marker>  
  <!-- Za poslední položkou se mezisoučet měni na součet a tabulka již nebude pokračovat -->
  <xsl:if test="not(following-sibling::polozka)">
   <fo:marker marker-class-name="pokracovani"/>
   <fo:marker marker-class-name="mezisoucet-nadpis">Součet</fo:marker>   
  </xsl:if>
  <fo:table-cell padding-left="1cm">
   <fo:block>
    <xsl:value-of select="position()"/>.
   </fo:block>
  </fo:table-cell>
  <xsl:apply-templates select="popis"/>
  <xsl:apply-templates select="cena/@dph"/>
  <xsl:apply-templates select="cena"/>
 </fo:table-row>
</xsl:template>

<xsl:template match="popis">
 <fo:table-cell>
  <fo:block>
   <xsl:apply-templates/>
  </fo:block>
 </fo:table-cell>
</xsl:template>

<xsl:template match="@dph">
 <fo:table-cell text-align="center">
  <fo:block>
   <xsl:value-of select="."/>
   %
  </fo:block>
 </fo:table-cell>
</xsl:template>

<xsl:template match="cena">
 <fo:table-cell text-align="right" padding-right="1cm">
  <fo:block>
   <xsl:value-of select="format-number(., '#,##0.00')"/></fo:block>
 </fo:table-cell>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

6.4 SVG a grafy

Příklad demonstruje:

 • dynamické generování SVG.

Příklad 6.13. Statistika prohlížečů – prohlizece.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<prohlizece>
 <klient podil="69.5">IE6</klient>
 <klient podil="6.5">IE5</klient>
 <klient podil="2.4">Opera 7</klient>
 <klient podil="16.6">Mozilla</klient>
 <klient podil="0.2">NN3</klient>
 <klient podil="0.2">NN4</klient>
 <klient podil="1.4">NN7</klient>
</prohlizece>

Příklad 6.14. Generování koláčového grafu – kolacovy-graf.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
        xmlns:math="http://exslt.org/math"
        xmlns:b="urn:x-kosek:barvy"
        extension-element-prefixes="math"
        exclude-result-prefixes="b"
        version="1.0"
        xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">

<!-- Konstanta π --> 
<xsl:variable name="pi" select="3.1415926535"/>

<!-- Kódy barev, které se postupně použijí pro jednotlivé výseče grafu --> 
<b:barvy>
 <barva>#FF7D00</barva>
 <barva>#B35800</barva>
 <barva>#FFDFBF</barva>
 <barva>#FFBE80</barva>
 <barva>#006EB0</barva>
 <barva>#004D7B</barva>
 <barva>#BFE7FF</barva>
 <barva>#80CFFF</barva>
 <barva>#320199</barva>
 <barva>#23016B</barva>
 <barva>#D4C0FF</barva>
 <barva>#A980FF</barva>
 <barva>#FFCB00</barva>
 <barva>#B38E00</barva>
 <barva>#FFF2BF</barva>
 <barva>#FFE580</barva>
</b:barvy>

<!-- Celkový počet definovaných barev --> 
<xsl:variable name="pocetBarev" select="count(document('')//b:barvy/barva)"/>

<!-- Hlavní šablona --> 
<xsl:template match="prohlizece">
 <fo:root>
  <!-- Definice layoutu stránky -->
  <fo:layout-master-set>
   <!-- Rozměry stránky a její okraje -->
   <fo:simple-page-master master-name="my-page"
    page-height="297mm" page-width="210mm" margin="1in">
    <!-- Tiskové zrcadlo - oblast pro samotný obsah stránky -->
    <fo:region-body/>    
   </fo:simple-page-master>
  </fo:layout-master-set>
  
  <!-- Definice obsahu stránky -->
  <fo:page-sequence master-reference="my-page">
   <!-- Samotný text dokumentu -->
   <fo:flow flow-name="xsl-region-body" 
    font-family="Arial,Helvetica,sans-serif"
    font-size="12pt">

    <fo:block space-after="2em" color="navy" text-align="center" font-size="200%">
     Statistika prohlížečů
    </fo:block>

    <!-- Vygenerování legendy ke grafu -->
    <fo:float float="end">
     <fo:block width="5cm" border="solid 0.4pt black" padding="1em">
      <fo:block text-align="center" font-weight="bold" space-after="1em">Legenda</fo:block>
      <xsl:for-each select="klient">
       <xsl:variable name="pos" select="position()"/>
       <xsl:variable name="fill" select="document('')//b:barvy/barva[($pos mod $pocetBarev) + 1]"/>
       <fo:block space-before="0.25em" space-after="0.25em">
        <fo:leader leader-pattern="rule" color="{$fill}" 
              leader-length="10pt" rule-thickness="10pt" alignment-baseline="top"/>
        <fo:leader leader-length="1em"/>
        <xsl:value-of select="."/> (<xsl:value-of select="@podil"/> %)
       </fo:block>
      </xsl:for-each>
     </fo:block>
    </fo:float>
    
    <fo:block>
     <fo:instream-foreign-object>
     <!-- Začátek SVG obrázku -->
      <svg:svg viewBox="0 0 2.1 2.1" width="10cm" height="10cm">
       <svg:g transform="translate(1.05,1.05) scale(1,-1)">
        <xsl:variable name="celkem" select="sum(klient/@podil)"/>
        <xsl:variable name="pomerUhlu" select="2 * $pi div $celkem"/>
        <!-- Pro každý prohlížeč se vygeneruje jedna výseč v grafu -->
        <xsl:for-each select="klient">
         <xsl:variable name="x1" select="format-number(math:cos(sum(preceding-sibling::klient/@podil) * $pomerUhlu), '0.####')"/>
         <xsl:variable name="y1" select="format-number(math:sin(sum(preceding-sibling::klient/@podil) * $pomerUhlu), '0.####')"/>
         <xsl:variable name="x2" select="format-number(math:cos((sum(preceding-sibling::klient/@podil) + @podil) * $pomerUhlu), '0.#####')"/>
         <xsl:variable name="y2" select="format-number(math:sin((sum(preceding-sibling::klient/@podil) + @podil) * $pomerUhlu), '0.#####')"/>
         <xsl:variable name="uhel" select="@podil * $pomerUhlu"/>
         <xsl:variable name="large-arc">
          <xsl:choose>
           <xsl:when test="$uhel >= $pi">1</xsl:when>
           <xsl:otherwise>0</xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
         </xsl:variable>
         <xsl:variable name="pos" select="position()"/>
         <xsl:variable name="fill" select="document('')//b:barvy/barva[($pos mod $pocetBarev) + 1]"/>
         <svg:path d="M 0,0 L {$x1},{$y1} M {$x1},{$y1} A1,1 0 {$large-arc} 1 {$x2},{$y2} L 0,0" style="stroke:black; stroke-width: 0.005; fill:{$fill}"/>
        </xsl:for-each>
       </svg:g>
      </svg:svg>
     </fo:instream-foreign-object>
    </fo:block>
    
   </fo:flow>
  </fo:page-sequence>
 </fo:root>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

6.5 Čárové kódy

Příklad demonstruje:

 • využití externích knihoven pro generování čárových kódů jako SVG obrázků.

Příklad 6.15. Dokument s kódy k vysázení – kody.xml

<kody>
 <kod>502905300991</kod>
</kody>

Příklad 6.16. Generování čárových kódů – carovy-kod.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">

<xsl:include href="upc-ean.xsl"/>

<xsl:output method="xml" encoding="utf-8"/>

<xsl:template match="/">
 <fo:root>
  <!-- Definice layoutu stránky -->
  <fo:layout-master-set>
   <!-- Rozměry stránky a její okraje -->
   <fo:simple-page-master master-name="my-page"
               page-height="297mm" 
               page-width="210mm" 
               margin="1in">
    <!-- Tiskové zrcadlo - oblast pro samotný obsah stránky -->
    <fo:region-body/>    
   </fo:simple-page-master>
  </fo:layout-master-set>
  
  <!-- Definice obsahu stránky -->
  <fo:page-sequence master-reference="my-page">
   <!-- Samotný text dokumentu -->
   <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
    <!-- Zpracování všech elementů zdrojového dokumentu -->
    <xsl:apply-templates/>
   </fo:flow>
  </fo:page-sequence>
 </fo:root>
</xsl:template>

<xsl:template match="kod">
 <fo:block>
  <fo:instream-foreign-object>
   <xsl:call-template name="barcode-EAN">
    <xsl:with-param name="value" select="."/>
   </xsl:call-template>
  </fo:instream-foreign-object>
 </fo:block>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

© Jiří Kosek 2014

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s technologií XSL-FO. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.

Dokument je zkrácenou verzí školicích materiálů používaných během školení XSL-FO.


Copyright © 2002-2015 Jiří Kosek