Potřebujete pomoci s XSLT?
Nabízím školení, konzultace, vývoj XSLT kódu na zakázku. Nevájte a kontaktujte mne.

Podpořte provoz stránek
Platba probíhá pomocí služby PayPal a je možné platit kartou nebo převodem z vašeho PayPal účtu.

13.4 Funkce pro práci s datem a časem

13.4.1. date:date-time
13.4.2. date:date
13.4.3. date:time
13.4.4. date:year
13.4.5. date:leap-year
13.4.6. date:month-in-year
13.4.7. date:month-name
13.4.8. date:month-abbreviation
13.4.9. date:week-in-year
13.4.10. date:day-in-year
13.4.11. date:day-in-month
13.4.12. date:day-of-week-in-month
13.4.13. date:day-in-week
13.4.14. date:day-name
13.4.15. date:day-abbreviation
13.4.16. date:hour-in-day
13.4.17. date:minute-in-hour
13.4.18. date:second-in-minute
Jmenný prostor

http://exslt.org/dates-and-times

Typický prefix

date

13.4.1 date:date-time

Aktuální datum a čas.

řetězec date:date-time()

Příklad 13.9. Aktuální datum a čas pomocí EXSLT – datum2.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        version="1.0"
        xmlns:date="http://exslt.org/dates-and-times"
        extension-element-prefixes="date">

<xsl:output method="text"/>

<xsl:template match="/">
 <xsl:value-of select="date:date-time()"/>
</xsl:template>
 
</xsl:stylesheet>

13.4.2 date:date

Vrací datum z údaje o datu a čase.

řetězec date:date(řetězec)

Pokud parametr nezadáme, vychází se z aktuálního data a času.

13.4.3 date:time

Vrací čas z údaje o datu a čase.

řetězec date:time(řetězec)

Pokud parametr nezadáme, vychází se z aktuálního data a času.

13.4.4 date:year

Vrací rok z údaje o datu a čase.

řetězec date:year(řetězec)

Pokud parametr nezadáme, vychází se z aktuálního data a času.

13.4.5 date:leap-year

Zjistí, zda zadané datum spadá do přestupného roku.

boolean date:leap-year(řetězec)

Pokud parametr nezadáme, vychází se z aktuálního data a času.

13.4.6 date:month-in-year

Číslo měsíce v roce z údaje o datu a čase.

číslo date:month-in-year(řetězec)

Pokud parametr nezadáme, vychází se z aktuálního data a času.

13.4.7 date:month-name

Vrací název měsíce z údaje o datu a čase.

řetězec date:month-name(řetězec)

Pokud parametr nezadáme, vychází se z aktuálního data a času.

13.4.8 date:month-abbreviation

Vrací zkratku názvu měsíce z údaje o datu a čase.

řetězec date:month-abbreviation(řetězec)

Pokud parametr nezadáme, vychází se z aktuálního data a času.

13.4.9 date:week-in-year

Vrací číslo týdne z údaje o datu a čase.

číslo date:week-in-year(řetězec)

Pokud parametr nezadáme, vychází se z aktuálního data a času.

13.4.10 date:day-in-year

Vrací číslo dne v roce z údaje o datu a čase.

číslo date:day-in-year(řetězec)

Pokud parametr nezadáme, vychází se z aktuálního data a času.

13.4.11 date:day-in-month

Vrací číslo dne v měsíci z údaje o datu a čase.

číslo date:day-in-month(řetězec)

Pokud parametr nezadáme, vychází se z aktuálního data a času.

13.4.12 date:day-of-week-in-month

Vrací číslo týdne v měsíci z údaje o datu a čase.

číslo date:day-of-week-in-month(řetězec)

Pokud parametr nezadáme, vychází se z aktuálního data a času.

13.4.13 date:day-in-week

Vrací číslo dne v týdnu (neděle=1) z údaje o datu a čase.

číslo date:day-in-week(řetězec)

Pokud parametr nezadáme, vychází se z aktuálního data a času.

13.4.14 date:day-name

Vrací název dne v týdnu z údaje o datu a čase.

řetězec date:day-name(řetězec)

Pokud parametr nezadáme, vychází se z aktuálního data a času.

13.4.15 date:day-abbreviation

Vrací zkratku názvu dne v týdnu z údaje o datu a čase.

řetězec date:day-abbreviation(řetězec)

Pokud parametr nezadáme, vychází se z aktuálního data a času.

13.4.16 date:hour-in-day

Vrací hodinu z údaje o datu a čase.

číslo date:hour-in-day(řetězec)

Pokud parametr nezadáme, vychází se z aktuálního data a času.

13.4.17 date:minute-in-hour

Vrací minuty z údaje o datu a čase.

číslo date:minute-in-hour(řetězec)

Pokud parametr nezadáme, vychází se z aktuálního data a času.

13.4.18 date:second-in-minute

Vrací sekundy z údaje o datu a čase.

číslo date:second-in-minute(řetězec)

Pokud parametr nezadáme, vychází se z aktuálního data a času.

© Jiří Kosek 2014

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení s jazykem XSLT. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 2000-2014 Jiří Kosek