Potřebujete pomoci s XSLT?
Nabízím školení, konzultace, vývoj XSLT kódu na zakázku. Nevájte a kontaktujte mne.

Podpořte provoz stránek
Platba probíhá pomocí služby PayPal a je možné platit kartou nebo převodem z vašeho PayPal účtu.

Další doporučená literatura a zdroje informací

[1] James Clark. Associating Style Sheets with XML documents – Version 1.0. W3C. 1999. URL: http://www.w3.org/TR/xml-stylesheet.

[2] James Clark a Steve DeRose. XML Path Language (XPath) – Version 1.0. W3C. 1999. URL: http://www.w3.org/TR/xpath.

[3] James Clark. XSL Transformations (XSLT) Version 1.0. W3C. 1999. URL: http://www.w3.org/TR/xslt.

[4] Practical Transformation Using XSLT and XPath. Crane Softwrights. 2000. 1-894049-04-7. URL: http://www.cranesoftwrights.com.

[5] Michael Kay. XSLT Programmer's Reference. Wrox Press. 2000. 1-861003-12-9.

[6] Michael Kay. XSLT 2.0 and XPath 2.0 Programmer's Reference. Wrox Press. 2008. 978-0-470-19274-0.

[7] Sal Mangano. XSLT Cookbook. O'Reilly. 2003. 0-596-00373-2.

[8] XSLT and XPath Quick Reference. Mulberry Technologies. 2000. URL: http://www.mulberrytech.com/quickref/XSLTquickref.pdf.

[9] Miloslav Nič. XPath Tutorial. URL: http://www.zvon.org/xxl/XPathTutorial/General/examples.html.

[10] Miloslav Nič. XSLT Tutorial. URL: http://www.zvon.org/xxl/XSLTutorial/Books/Book1/index.html.

[11] Dave Pawson. XSL Frequently Asked Questions. URL: http://www.dpawson.co.uk/xsl/xslfaq.html.

[12] Jeni Tennison. Jeni's XSLT Pages. URL: http://www.jenitennison.com/xslt/index.html.

[13] Norman Walsh. XSL DocBook Stylesheets. URL: http://docbook.sourceforge.net/projects/xsl/.

[14] Knihovna XSLT šablon. URL: http://xsltsl.sourceforge.net/.

[15] MSXML 4.0 SDK. http://msdn.microsoft.com/downloads/default.asp?URL=/downloads/sample.asp?url=/MSDN-FILES/027/001/766/msdncompositedoc.xml.

© Jiří Kosek 2014

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení s jazykem XSLT. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 2000-2014 Jiří Kosek