Potřebujete pomoci s XSLT?
Nabízím školení, konzultace, vývoj XSLT kódu na zakázku. Nevájte a kontaktujte mne.

Podpořte provoz stránek
Platba probíhá pomocí služby PayPal a je možné platit kartou nebo převodem z vašeho PayPal účtu.

5.2 Parametry

Parametry mají stejné použití jako proměnné, pouze jim lze při volání stylu nebo šablony změnit hodnotu.

Definice parametru má jeden z následujících tvarů:

<!-- Definice parametru s implicitní hodnotou získanou z výrazu -->
<xsl:param name="jméno"
           select="výraz"/>

<!-- Definice implicitně prázdného parametru -->
<xsl:param name="jméno"/>

<!-- Definice parametru s fragmentem výstupního dokumentu  -->
<xsl:param name="jméno">
  elementy, atributy apod.
</xsl:param>
© Jiří Kosek 2014

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení s jazykem XSLT. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 2000-2014 Jiří Kosek