Možnosti karet EGA/VGA, jejich textové a grafické režimy

   Grafické karty EGA spolupracují s původními digitálními
a monochromatickými displeji a jak již bylo řečeno,
zobrazují 16 barev, které se mohou libovolně zvolit z 64.
Narozdíl od EGA, lze VGA připojit pouze k analogovému
monitoru. Při nejvyšším rozlišení VGA 640 x 480 bodů se
zobrazuje 16 barev z 262144 všech možných. Pokud máte
černobílý monitor, zobrazuje se 16 odstínů šedi ze 64 všech
možných.
   Pokud máte EGA kartu s dostatkem paměti, můžete
používat dvě oddělené stránky grafiky nejvyššího rozlišení.
Pokud máte kartu VGA s pamětí pouze 256K, druhá stránka se
do ní nevejde celá. V textových režimech a grafických
režimech s nižším rozlišením máte k dispozici až 8 stránek.
To umožňuje zobrazovat jednu stránku zatímco ostatní jsou
modifikovány. V paměti můžete ukládat znakové tabulky, které
mohou obsahovat 1024 (2048 na VGA) různých znaků, a ze
kterých může být zobrazeno najednou 512 znaků.
   Možnosti vlastních znakových sad, přepínání stránek
a volby barev jsou však jen zlomky toho, co vám tyto
adaptéry poskytují. Můžete ovládat všechny atributy
zobrazení. Není tedy problém vytvořit znaky o nestandardní
velikosti nebo změnit počet zobrazovaných řádek. Většina
změn v režimu práce adaptéru je velmi stálá, k její změně je
nutno buď znovu nabootovat počítač nebo přeprogramovat
adaptér zpět do původního stavu.
   Největší změnou oproti CGA je uspořádání grafické
paměti. Paměť v CGA obsahovala za sebou zapsané bity
jednotlivých barev, což k nim usnadňovalo přístup, ale
obrazová paměť zabírala velké množství adresního prostoru
procesoru. Oproti tomu EGA/VGA používá bitových rovin. Bity
pro jednotlivé barvy jsou na stejných adresách. To umožňuje
přidávat barvy bez zvětšování nároků na paměť.
V šesnáctibarevných grafických režimech EGA/VGA jsou na
jedné adrese 4 bity udávající barvu. Můžeme si je představit
jako třetí rozměr obrazovky, který po promítnutí složí
výslednou barvu. Programování takto organizované videopaměti
je sice složitější, ale existují různé zapisovací módy,
které umožní jedním zápisem změnit až 8 bitů ve všech
bitových rovinách. O těchto zapisovacích módech si něco
povíme o pár stránek dále.

Módy adaptérů EGA/VGA:

Mód text/grafika   popis
--------------------------------------------------
00h text 40 x 25   kompatibilní s CGA
01h text 40 x 25   kompatibilní s CGA
02h text 80 x 25   kompatibilní s CGA
03h text 80 x 25   kompatibilní s CGA
04h grafika 320 x 200 kompatibilní s CGA
05h grafika 320 x 200 kompatibilní s CGA
06h grafika 640 x 200 kompatibilní s CGA
07h text 80 x 25   kompatibilní s MDA
08h - 0ch       rezervováno
0dh grafika 320 x 200 16 barev - EGA, VGA
0eh grafika 640 x 200 16 barev - EGA, VGA
0fh grafika 640 x 350 monochromně - EGA, VGA
10h grafika 640 x 350 4 nebo 16 barev - EGA, VGA
11h grafika 640 x 480 monochromně - VGA
12h grafika 640 x 480 16 barev - VGA
13h grafika 320 x 200 256 barev - VGA

[Pokračování] | [Obsah]


Copyright © Jiří Kosek