Programování grafických karet EGA/VGA

Jiří Kosek ml.


Z této stránky se můžete dostat na další, které obsahují článek zabývající se programováním grafických karet EGA a VGA. Článek byl otisknut v počítačovém týdeníku Computerworld v čísle 35 z roku 1994. Nyní je přístupný i v elektronické podobě na Webu. Protože byl převod z formátu Text602 do HTML automatický, je možné, že občas někde nějaké formátování není úplně stoprocentní. Zpřístupněna je verze, která neprošla žádnou jazykovou korekturou, takže se předem omlouvám za překlepy a pravopisné chyby.

Obsah:


[Bibliografie] | [Úvodní stránka]

Stránku pro vás připravil Jiří Kosek
Poslední modifikace 14-12-1996