Entity

Kromě deklarací elementů a atributů můžeme v DTD deklarovat i entity. Entity umožňují rozdělení jednoho dokumentu do více souborů a také nám mohou ušetřit práci při častém opakování nějakého textu v dokumentu. Entit existuje několik druhů, my si ukážeme jen ty nejpoužívanější.

Dlouhé dokumenty můžeme do více souborů rozdělit pomocí externích textových entit. Editování dokumentu je pak přehlednější a navíc může jeden dokument editovat více uživatelů najednou. Pokud je nějaká část dokumentu uložena v externím souboru – např. kapitola1.xml, musíme si v DTD deklarovat entitu, která je s daným souborem spojena.

<!ENTITY kap1 SYSTEM "kapitola1.xml">

V místě dokumentu, kde se má obsah souboru objevit, pak stačí použít odkaz na entitu ve tvaru &kap1;.

Interní textové entity se hodí v případech, kdy se v dokumentu často opakuje nějaký delší text. Dejme tomu, že v nějakém dokumentu se bude často používat sousloví „Softwarové noviny“. My si můžeme deklarovat entitu &swn;, kterou můžeme používat místo neustálého opisování.

<!ENTITY swn "Softwarové noviny">
© Jiří Kosek 2000-2001