W3C a mobilní Web

 

Ať už se v budoucnu pro tvorbu stránek bude používat libovolný jazyk, jedno je jasné již dnes – tento jazyk bude založen na XML.

Konsorcium W3C se stará o vývoj standardů používaných na Webu a uvědomuje si nové požadavky, které souvisejí s možnostmi nových mobilních zařízení. Konsorcium W3C proto svoji práci koordinuje s WAP Forem.

Zatímco WAP je optimalizován pro koncová zařízení s opravdu malými schopnostmi, jako jsou mobilní telefony, pracuje dnes W3C na standardu, který by umožnil stránky prohlížet na širokém spektru zařízení počínaje osobními počítači a konče mobilními telefony.

Prvním krokem, který W3C provedlo, bylo převedení stávajícího standardu HTML 4.0 do XML. Nový jazyk se označuje jako XHTML (eXtensible HTML). Nyní se pracuje na tom, aby se velké množství elementů, které XHTML (HTML 4.0) obsahuje, rozdělilo do několika nezávislých modulů. Budeme pak mít modul pro formátování textu, pro tvorbu odkazů, pro tabulky, pro výrobu formulářů nebo pro zařazování obrázků. Součástí každého dokumentu v XHTML by měl být odkaz na profil, který určuje, jaké moduly jsou na stránce používány.

Prohlížeč/klient bude společně s požadavkem na stránku posílat svůj profil – informaci o tom, co dané zařízení zvládne. Server pak vybere z více variant stránky tu s odpovídajícím profilem. V případě potřeby může server automaticky stránku zkonvertovat pro profil klienta. Tento poměrně obecný model umožní vývoj stránek pro mnoho zařízení – PC, mobilní telefony, WebTV, organizéry nebo třeba herní konzole.

W3C už pracuje i na formátu CC/PP (Composite Capability/Preference Profiles) pro výměnu informací o profilech. Nikoho asi nepřekvapí, že tento formát opět staví na XML, konkrétně na RDF pro přidávání popisných dat k informačním zdrojům.

Vývoj nových technologií je v plenkách, ale zdá se, že rozdělení HTML na více modulů je jistě krok správným směrem. V současné době je totiž jazyk HTML 4.0 příliš komplexní a většina stránek stejně využívá pouze část jeho možností. To, že další verze HTML musí splňovat přísnější syntaktická pravidla XML, jen usnadní a zjednoduší vývoj prohlížečů.

(c) Jiří Kosek 1999