Základy WML

Pro podrobný rozbor všech možností, které nám WML nabízí, zde nemáme prostor. Využijeme proto velice účinnou metodu "learn-by-example". Jednoduchá WML stránka může vypadat například takto:

<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE wml PUBLIC 
     "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" 
     "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml"> 
<wml>
 <template>
  <do type="prev">
   <prev/>
  </do>
 </template>
 <card title="Moje prvni WML"> 
  <p>
   Hello World!!!
  </p>
  <p>
   <a href="#card2">Dalsi karta</a>
  </p> 
 </card>
 <card id="card2">
  <p align="center">
   <b>tucne</b><br/>
   <i>kurzivou</i><br/>
   <big>velke pismo</big>
  </p>
 </card>
</wml>

Protože je WML založeno na XML, musí každá stránka na svém začátku obsahovat XML deklaraci a deklaraci typu dokumentu. Všechny tagy musí být ukončeny odpovídajícím ukončovacím tagem nebo zapsány ve speciálním tvaru s lomítkem za názvem tagu (např. <br/>). Hodnoty atributů musíme uzavírat do uvozovek.

Každá stránka (v originále nazývaná deck) se skládá z několika kart (card). Karta je jednotkou, která se zobrazuje na displeji. Pokud chceme mezi jednotlivými kartami na stránce přecházet, musíme mezi nimi vytvořit odkazy. Ty se vytvářejí podobně jako v HTML pomocí elementu a.

Pomocí elementu template můžeme definovat akce, které budou dostupné na všech kartách. V našem případě půjde na každé kartě vyvolat přechod na předchozí. K dispozici máme samozřejmě možnosti tvorby odstavců, zalomení řádek, použití několika druhů písma apod. Většiny dalších možností WML jsme se však ani nedotkli. Patří mezi ně tabulky, vstupní pole, proměnné apod.

Otázkou zůstává, jak stránky ve WML testovat. Běžný webový prohlížeč samozřejmě formátu WML nerozumí a uvedení mobilních telefonů s podporou WAPu na trh se neustále odkládá. K dispozici jsou naštěstí softwarové simulátory. Já osobně vím o simulátoru od Nokie a od Ericssonu (viz obrázky 3 a 4). Simulátory v sobě většinou zahrnují i vývojové prostředí s jednoduchým editorem, umožňují prohlížení stránek ve zdrojové i binární podobě apod. Podobně jako při vývoji HTML stránek, je dobré náš výsledek zkontrolovat v co nejvíce simulátorech a skutečných zařízeních. Jen tak budeme mít jistotu, že naše stránky budou přístupné všem.

Obrázek 3. Nokia WAP Toolkit je velice příjemné prostředí, která nám umožní již dnes vyvíjet stránky ve WML a WMLScriptu

WML stránky můžeme na server umístit zcela obdobně jako HTML stránky. Měli bychom se však snažit, aby URL našich stránek bylo co nejkratší, protože na mobilním telefonu se přeci jen píše hůře než na klasické klávesnici. Aby WML prohlížeče a brána u operátora správně pochopila, že naše stránky jsou ve WML, musíme náš webový server nakonfigurovat tak, aby pro soubory s příponou wml posílal správný MIME typ dat – text/vnd.wap.wml. Pokud budeme WML stránky generovat pomocí CGI skriptů, ASP, PHP nebo podobné technologie, musíme tento MIME typ odeslat jako součást HTTP hlaviček.

Obrázek 4. Ericsson WAP IDE kromě nástroje pro vývoj WAP aplikací obsahuje i samostatný prohlížeč, který se chová skutečně jako mobilní telefon – znaky nečte z klávesnice, ale musíme zběsile klikat na tlačítka mobilního telefonu...

(c) Jiří Kosek 1999