Jak budou služby dostupné uživateli?

Podobně jako na Webu jsou i v prostředí WAPu jednotlivé stránky identifikovány pomocí URL. Zadávat dlouhá URL z klávesnice mobilního telefonu není zrovna moc příjemné. Každý operátor proto bude telefony dodávat nastavené tak, aby se uživatel pouhým stiskem pár tlačítek dostal na úvodní WAP stránku provozovatele mobilní sítě. Bude se jednat o jakýsi portál, kde si uživatel může velice jednoduše vybrat z nabídky poskytovaných služeb.

V případě, že uživatel zatouží po službě, která není ve standardní nabídce, musí URL adresu požadované stránky zadat ručně podobně jako v prohlížeči. Telefon se spojí s bránou provozovatele mobilní sítě pomocí přenosových protokolů WAPu. Brána požadavek přeloží do formátu protokolu HTTP a se serverem s požadovanou stránkou se spojí již v rámci Internetu. Server odešle bráně stránku ve WML, brána odpověď předá zpět mobilnímu telefonu, který si ji vyžádal (viz obr. 2).

Brána mezi mobilní sítí a Internetem bude nabízet i některé služby navíc. Mobilním zařízením se musí stránky obvykle zasílat v úsporné binární podobě WML. Pokud náš Webový server rovnou nevygeneruje odpověď v binárním WML, postará se brána automaticky o kompilaci našeho kódu do binárního tvaru.

Brány pravděpodobně budou nabízet i možnost automatické konverze HTML do WML pro zdroje, které nebudou k dispozici ve WML. Samozřejmě, že takováto konverze nemůže poskytovat příliš dobré výsledky, protože většina dnešních HTML stránek obsahuje spoustu zbytečností.

Obrázek 2. Schéma komunikace mobilních zařízení se serverem obsahujícím informace

Společnost RadioMobil (provozovatel sítě Paegas) v souvislosti s WAPem plánuje otevřenou strategii. Jejich brána umožní přístup na libovolnou stránku umístěnou v Internetu. Brána bude veřejně k dispozici v okamžiku, kdy budou běžně na trhu zařízení s podporou WAP (předpokládá se přelom roků 1999 a 2000). Stejně tak i Eurotel hodlá pomocí jejich brány poskytnout přístup ke všem serverům nabízejícím obsah. Zatím však nezveřejnil kdy se tak stane. Přístup obou operátorů tak nahrává vývojářům aplikací a poskytovatelům obsahu. Naštěstí se tedy nesplní spekulace, podle kterých měli operátoři přes brány umožnit přístup pouze na některé vybrané servery smluvně vázaných partnerů.

(c) Jiří Kosek 1999