Architektura WAPu

WAP se skládá z několika nezávislých protokolů a formátů. Pro tvorbu wapových stránek je samozřejmě nejdůležitější znalost jazyka WML, kterému se budeme věnovat v následujících dvou dílech seriálu. Pro lepší pochopení celé služby se teď podrobněji podíváme i na další části WAPu.

Jako většina dnešních síťových protokolů je i WAP složen z několika vrstev, které se starají o různé činnosti. Tento přístup umožňuje jednotlivé protokoly udržet na přijatelné míře složitosti a zároveň dovoluje, aby existovaly různorodé implementace jednotlivých vrstev, které však spolu dokáží spolupracovat díky přesně danému rozhraní.

Na nejnižší úrovni (viz obr. 3) probíhá komunikace mezi mobilním zařízením a sítí operátora. WAP umožňuje použít několik přenosových mechanismů, které podporují datové přenosy. Ze začátku se pro přenos používaly textové zprávy SMS, které však nabízejí omezenou přenosovou kapacitu. Dnes se proto nejčastěji používají služby CSD a HSCSD, které jsou běžné i pro ostatní datovou komunikaci (např. pro připojení do Internetu). V budoucnu se nejspíš prosadí GPRS, které navíc umožní, aby se přístup k WAPu zpoplatňoval na základě objemu přenesených dat a ne na základě doby připojení.

Různorodé přenosové metody pak zastřešuje první vrstva WAPu – datagramový protokol WDP. Ten nabízí transportní služby dalším vrstvám WAPu. Odstiňuje tak rozdíly vzniklé použitím různých přenosových technologií jako SMS nebo CSD.

Obrázek 3. Jednotlivé vrstvy WAPu a jejich webové protějšky

Vzhledem k povaze WAPu nebude asi jeho největší použití spadat do oblasti zábavy a různých her, ale spíše do oblastí jako je elektronické obchodování a přístup k podnikovým informačním systémům. Všechny tyto aplikace kladou zvýšené požadavky na bezpečnost přenášených dat. Nad datagramovou transportní vrstvou proto WAP obsahuje bezpečnostní vrstvu, která používá protokol WTLS (Wireless Transport Layer Security). Jedná se o drobně upravenou verzi protokolu TLS (resp. SSL), který známe i z webových prohlížečů.

O vrstvu výše je pak protokol WTP (Wireless Transaction Protokol), který umožňuje vytvoření spojovaných komunikačních kanálů, které zajišťují přenos většího množství dat (na rozdíl od datagramového protokolu WDP).

WSP (Wireless Session Protocol) je funkčně velice podobný protokolu HTTP, a umožňuje, aby se mobilní zařízení snadno mohlo přes bránu připojit k běžnému webovému serveru.

Nejvyšší vrstvou WAPu je prostředí pro tvorbu aplikací – WAE (Wireless Aplication Environment). V našem seriálu se budeme věnovat právě tomuto prostředí, protože zahrnuje technologie potřebné pro tvorbu mobilních aplikacích a stránek. Protokoly na nižší úrovni jsou samozřejmě také důležité, ale v 99 % procentech případů nám stačí vědět, že fungují.

Základem aplikačního prostředí je jazyk WML, který slouží k zápisu wapových stránek. Do stránek lze zakomponovat malé a jednoduché programy ve skriptovacím jazyce WMLScript. Pokud znáte jazyk JavaScript z HTML stránek, nebude pro vás WMLScript ničím novým.

Kombinace WML + WMLScript nám na mobilní zařízení přináší „zjednodušenou a ořezanou“ verzi Webu. Mobilní telefon a celá mobilní síť však nabízí spoustu funkcí, které by stálo za to s těmito technologiemi integrovat. Součástí aplikačního prostředí je proto ještě rozhraní WTAI (Wireless Telephony Application Interface), které umožňuje z WML stránek a WML skriptů využívat funkce mobilního telefonu a sítě. Lze ovládat takové funkce jako sestavení, přijetí či odmítnutí hovoru, práce s adresářem na SIM kartě apod. Není proto problém vytvořit např. aplikaci, která nám umožní telefonní číslo, jež jsme našli v nějaké databázi, rovnou vytočit nebo uložit do telefonního seznamu v našem mobilu.

Nejnovější verze WAPu tyto možnosti dále rozšiřuje, takže aplikace se může spustit zcela automaticky (samozřejmě s vaším souhlasem) jako výsledek požadavku zaslaného z mobilní sítě do telefonu. Pomocí wapové aplikace pak půjde ovládat např. přijetí hovoru či práci s hlasovou schránkou. V krajním případě využití této technologie, by mobilní telefon nemusel obsahovat žádný firemní software pro ovládání mobilního telefonu, ale pouze WAP. Kompletní ovládání telefonu a jeho všech funkcí by pak obstarala wapová aplikace operátora.

Poslední část aplikačního prostředí definuje několik formátů, které mohou být používány pro uložení různých druh dat – např. obrázků.

© Jiří Kosek 2000-2001