Magická zkratka WTAI

Se zkratkou WTAI (Wireless Telephony Application Interface) jsme se setkali již úvodním díle našeho seriálu. Toto rozhraní umožňuje ovládat některé funkce telefonu jako hovory nebo adresář na SIM kartě.

Je možné využít dva režimy práce s WTAI. Buď jej volat pomocí speciálních funkcí WMLScriptu, nebo pomocí odkazů, které obsahují specifické URL adresy.

Pokud bychom například chtěli pomocí WMLScriptu automaticky vytočit nějaké telefonní číslo, stačí zavolat odpovídající funkci WMLScriptu:

WTAPublic.makeCall("123456")

Samozřejmě, že takováto operace se neprovede zcela automaticky, ale uživatel je na ní upozorněn a musí ji potvrdit.

Pokud chceme nějakou funkci vyvolat pomocí URL adresy, stačí vytvořit vhodný odkaz. Vytočení čísla pomocí odkazu lze realizovat rovněž velice snadno. Použije se speciální pseudoprotokol wtai:

<a href="wtai://wp/mc;123456">Zavolej mi!</a>

Některé funkce lze ovládat pouze pomocí WMLScriptu. Například přidání záznamu do adresáře na SIM kartě:

WTAPhoneBook.write("", "123456", "Baba Jaga")

Připadají vám možnosti WTAI skvělé? Tak si zatím nechte zajít chuť. Převážná většina telefonů je zatím nepodporuje.

© Jiří Kosek 2000-2001