Rozhýbejme displeje mobilních telefonů

Jiří Kosek


Obsah

Časovače
WMLScript
Proměnné
Vstupní pole
Výběr ze seznamu
Základy „bezdrátového“ skriptování
Proměnné, podmínky, cykly, …
Knihovny funkcí
Kalkulačka
Magická zkratka WTAI
Zajímavé odkazy

Možnosti W@Pu samozřejmě nekončí u statických stránek, s jejichž vytvářením jsme se seznámili v předchozím díle. Lze vytvářet mnohem interaktivnější stránky s pomocí časovačů, WMLScriptu a rozhraní WTAI.

Časovače

Každá karta mlže obsahovat jeden časovač. Můžeme si ho představit jako odpočítávací stopky. Nastavíme na nich kolik desítek sekund mají odpočívat. Po uplynutí nastavené doby lze vyvolat přechod na jinou kartu nebo stránku.

Možností využití časovačů je mnoho, ale nejčastěji se používají k velice jednoduchému efektu. Po načtení úvodní stránky nějaké wapové prezentace se nejprve na chvíli zobrazí firemní logo, které je po pár sekundách nahrazeno další stránkou s podrobnějšími informacemi.

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" 
     "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
 <card ontimer="#card2">
  <timer value="50"/>
  <p align="center">
   <img src="foto.wbmp" alt="Logo Firmy"/>
  </p>
 </card>
 <card id="card2">
  <p align="center">Vitejte na wapovych strankach 
   nasi firmy</p>
 </card>
</wml>

Časovač se definuje pomocí elementu timer, který by měl být na kartě ještě před elementy se samotným viditelným obsahem karty. Délka časovače se nastavuje pomocí atributu value, který obsahuje údaje v desetinách sekundy (v našem případě tedy pět sekund).

Po vypršení časovače přejde mikroprohlížeč automaticky na stránku, jejíž adresa je zadaná jako hodnota atributu ontimer u karty. V našem případě se po pěti sekundách automaticky přejde na druhou kartu (ta má identifikátor card2).

Na jedné stránce můžeme mít tolik časovačů, kolik máme karet. Při vhodném nastavení časovačů, kdy se automaticky přechází z jedné karty na druhou, lze vytvářet efekty podobné jednoduchým animovaným obrázkům. Na vašich stránkách se podobných efektů pokud možno vyvarujte. Poplatky za užívání W@Pu jsou stále tak vysoké, že si nikdo nepřeje být zdržován velkým množstvím pomalu se načítajících obrázků.

© Jiří Kosek 2000-2001