Zprovoznění wapových stránek

Když máme stránky hotové, budeme je chtít vystavit na Internetu tak, aby k nim měli všichni uživatelé přístup. Musíme proto mít k dispozici nějaký server, kde stránky umístíme. Pokud už máme server pro webové stránky, můžeme na něj umístit i ty wapové. Pokud si s WAPem teprve hrajeme, můžeme využít nabídku některé z volně dostupných WAP-hostingovým firem.

Příprava webového serveru pro WAP

Klasický webový server lze bez problémů použít i pro zveřejnění wapových stránek. Musíme však upravit jeho konfiguraci, aby správně rozpoznal jednotlivé druhy ve WAPu používaných souborů. Server totiž bráně mobilního operátora odesílá hlavičky, které určují druh přenášených dat. Druh souboru se přitom rozpoznává podle přípony souboru. V tabulce 4 je přehled přípon a odpovídajících typů dat.

Tabulka 4. Typy dat jednotlivých souborů používaných ve WAPu

PříponaMIME typ
wmltext/vnd.wap.wml
wbmpimage/vnd.wap.wbmp
wmlstext/vnd.wap.wmlscript

Konkrétní postup konfigurace se liší podle použitého webového serveru. Pro oblíbený server Apache je nutné upravit konfigurační soubor mime.types.

Tento soubor však nemůžeme upravovat, pokud máme pouze virtuální server u nějaké hostingové firmy. Pokud nám ta odmítne provést úpravu konfigurace, ještě není nic ztraceno. Stačí si mezi wapové stránky nahrát také soubor .htaccess a do něj přidat následující text:

AddType text/vnd.wap.wml .wml
AddType image/vnd.wap.wbmp .wbmp
AddType text/vnd.wap.wmlscript .wmls

V serveru IIS od Microsoftu je potřeba chvilku klikat myší, ale nakonec také dosáhneme požadovaného nastavení. Nejdříve musíme spustit program Internet Services Manager. V něm pak pro webový server vybereme z lokální nabídky následující příkazy Properties->HTTP Headers->File Types. V dialogovém okně, které získáme, pak přidáme požadované typy (viz obrázek 5).

Obrázek 5. Nastavení typů v Internet Information Serveru

WAP hosting zadarmo

Pro první pokusy s WAPem nebo pro soukromé stránky si vystačíme se službami serverů, které zdarma nabízejí WAP hosting. V Čechách to jsou například servery freewap.cz a wapway.cz. Po registraci je vám přiděleno místo na serveru a adresa wapových stránek. Oba dva servery nabízejí jednoduché webové rozhraní, kterým můžete na server vaše WML stránky nahrát.

Obrázek 6. Pohodlné rozhraní pro přidávání a úpravy wapových stránek

© Jiří Kosek 2000-2001