Základy jazyka WML

Jiří Kosek


Obsah

První stránka
Otestování stránky
Formátování
Odkazy na další stránky
Více karet na jedné stránce
Navigace mezi kartami
Nokia WAP Toolkit 2.0
UP.SDK 4.0
Ericsson WapIDE SDK 2.1
WAPtor 2.3

WAP je v mnohém podobný službě WWW. Pro tvorbu webových stránek se používá jazyk HTML, pro wapové stránky se musíme naučit jazyk WML (Wireless Markup Language), který má s HTML mnoho společného. O tom, že na WML není nic těžkého se vás pokusí přesvědčit následující článek.

Název jazyka WML dává tušit, se jedná o další z rodiny značkovacích jazyků. Jejich společným rysem je to, že v textu se pomocí speciálních značek označuje jeho význam. Na WML stránkách pomocí značek vyznačujeme, co je odstavec, co odkaz apod. Názvy značek se, stejně jako v jazyce HTML, uzavírají mezi znaky `<' a `>'. Pro vytvoření odstavce se ve WML používá značka <p>:

<p>Tento text je součástí odstavce</p>

Značkám se v terminologii WML říká tagy. Ty se obvykle vyskytují v párech, jako počáteční tag (<p>) a ukončovací tag (</p>). Když už jsme u terminologie, neuškodí se zmínit o elementech. Pojem element se používá v případech, kdy o nějaké značce mluvíme obecně – např. element p se používá pro označování odstavců. Element také označuje určitý kus textu uzavřený mezi počátečním a ukončovacím tagem.

Pro tvorbu WML stránek musíme znát alespoň základní elementy, které máme k dispozici. S těmi se seznámíme dnes. V příštím pokračování seriálu se naučíme používat i pokročilejší elementy a ukážeme si, jak WML stránky vystavit na Internetu tak, aby si je mohl číst kdokoliv s odpovídajícím zařízením.

První stránka

Do jednoho souboru se ukládá jedna WML stránka, které se v anglické terminologii říká deck. Každá stránka se pak skládá z několika kart. Karta je přitom kus stránky, který se najednou zobrazuje v mikroprohlížeči. Zdrojový kód té nejjednodušší wapové stránky může vypadat třeba takto:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
       "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
 <card>
  <p>Prvni WML stranka.</p>
 </card>
</wml>

První tři řádky musí obsahovat každá stránka ve WML. Označuje se jimi použitá verze jazyka WML.

Následuje element wml, do kterého musí být uzavřena každá stránka. Ta pak obsahuje jednu nebo více kart, které se označují elementem card. Naše stránka obsahuje jednu kartu a ta obsahuje jeden odstavec, který se vyznačuje pomocí nám již známého elementu p.

Pro vyzkoušení naší první stránky ji musíme nejprve uložit do souboru s příponou .wml, např. prvni.wml (viz obrázek 1).

Obrázek 1. Příprava WML stránky v editoru

Pro vytvoření stránky můžeme použít libovolný textový editor, který umí pracovat s obyčejnými textovými soubory. Ve Windows je to například Poznámkový blok. Existují i speciální programy uzpůsobené na přípravu stránek ve WML. S některými z nich se můžete seznámit v připojených „miničláncích“.

© Jiří Kosek 2000-2001