Externí odkazy

  • ulink – odkaz na libovolnou URL adresu

  • olink – odkazy mezi docbookovými dokumenty

zdroj
<para>Více informací naleznete na mé
<ulink url="http://www.kosek.cz">domovské stránce</ulink>.</para>
výstup

Více informací naleznete na mé domovské stránce.