Příklady aplikací I.

  • správa taxonomií

    • státní správa i komerční firmy používají rozsáhlá klasifikační schémata

  • mapy témat nabízejí mnohem více než taxonomie a mohou být v budoucnu rozšiřovány

  • mapy témat jsou na dodavateli neutrální technologie, informace zachycené v mapě témat mají velice dlouhou životnost