Potřebujete pomoci s XSLT?
Nabízím školení, konzultace, vývoj XSLT kódu na zakázku. Nevájte a kontaktujte mne.

Podpořte provoz stránek
Platba probíhá pomocí služby PayPal a je možné platit kartou nebo převodem z vašeho PayPal účtu.

3.3 Iterativní zpracování

Uvnitř libovolné šablony můžeme použít instrukci <xsl:for-each>. Ta se v mnohém od šablon liší, v mnohém zase podobá.

Obsah elementu <xsl:for-each> tvoří šablonu, která se zpracovává pro každý uzel, který je v cyklu <xsl:for-each> zpracováván.

Uzly ke zpracování se vybírají pomocí atributu select, uvedeného u <xsl:for-each>. Výraz by měl vybírat množinu uzlů.

Vybrané uzly jsou zpracovány v pořadí, v jakém se vyskytují v dokumentu, pokud to není změněno pomocí instrukce pro řazení (<xsl:sort>).

Další zajímavostí je, že uvnitř <xsl:for-each> se mění aktuální uzel – při každém průchodu je za aktuální uzel považován právě zpracovávaný uzel.

© Jiří Kosek 2014

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení s jazykem XSLT. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 2000-2014 Jiří Kosek