Anotace
Obsah
Ohlasy
Recenze
HTML ukázky
Novinky
Bug list
Kódování češtiny

© Jiří Kosek 1998
HTML - podrobný průvodce

Bug list aneb seznam chyb


Člověk je bytost chybující a jednou z chyb je, že píše knihy. Snadno se pak stane, že i knihy obsahují chyby. Na této stránce naleznete seznam chyb, které se do knihy vloudily i přes veškerou péči, která jí byla věnována při vydávání. Pokud v knize narazíte na chybu, která v tomto seznamu není uvedena, dejte mi prosím vědět na adresu jirka@kosek.cz.


Strana 139: Chyba v CGI skriptu
Chybu odhalil Martin Srb 24.8.1999

Chybná verze
#!/bin/sh
echo 'Content-type: text/html'
echo
echo '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">'
echo '<HTML>'
echo '<TITLE>Přihlášení uživatelé</TITLE>'
echo '</HEAD>'
echo '<BODY>'
echo '<H1>Přihlášení uživatelé</H1>'
echo '<PRE>'
/usr/bin/who
echo '</PRE>'
echo 'V případě problémů a dotazů kontaktuj'
echo '<A HREF="mailto:webmaster@server.cz">Webmastera</A>.'
echo '</BODY>'
echo '</HTML>'
Správná verze
#!/bin/sh
echo 'Content-type: text/html'
echo
echo '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">'
echo '<HTML>'
echo '<HEAD>'
echo '<TITLE>Přihlášení uživatelé</TITLE>'
echo '</HEAD>'
echo '<BODY>'
echo '<H1>Přihlášení uživatelé</H1>'
echo '<PRE>'
/usr/bin/who
echo '</PRE>'
echo 'V případě problémů a dotazů kontaktuj'
echo '<A HREF="mailto:webmaster@server.cz">Webmastera</A>.'
echo '</BODY>'
echo '</HTML>'

Strana 148: Chyba v ASP skriptu
Chybu odhalil J. Kosek 22.2.1998

Chybná verze
<%
  If IsEmpty(Request.Cookies("pocet")) Then
   pocet = 0
  Else
   pocet = CInt(Request.Cookies("pocet"))
  End If
  pocet = pocet + 1
  Response.Cookies("pocet") = CString(pocet)
%>
Správná verze
<%
  If Request.Cookies("pocet") = "" Then
   pocet = 0
  Else
   pocet = CInt(Request.Cookies("pocet"))
  End If
  pocet = pocet + 1
  Response.Cookies("pocet") = CStr(pocet)
%>

Strana 186: Překlep v názvu CSS vlastnosti
Chybu odhalil Marek Blahuš 21.12.2000

Chybná verze
BLOCKQUOTE { font-weigth: bold;
       font-style: italic;
       font-size: 12pt;
       line-height: 14pt;
       font-family: "Times Roman", serif }
Správná verze
BLOCKQUOTE { font-weight: bold;
       font-style: italic;
       font-size: 12pt;
       line-height: 14pt;
       font-family: "Times Roman", serif }

Strana 227: Překlep
Chybu odhalila Jana Kučerová 23.7.2000

Chybná verze
<FONT FACE="Arial, Helvetica">Toto je bazpatkové písmo</FONT>
Správná verze
<FONT FACE="Arial, Helvetica">Toto je bezpatkové písmo</FONT>