Anotace
Obsah
Ohlasy
Recenze
HTML ukázky
Novinky
Bug list
Kódování češtiny

© Jiří Kosek 1998
HTML - podrobný průvodce

Ukázky HTML použité v knize


StranaPopis
35 První stránka
37 První stránka zapsaná formálně správněji
40 Použití <BR>
41 Ukázky nadpisů různých úrovní
44 Použití logických stylů písma
44 Použití fyzických stylů písma
46 Použití odkazů
47 Znakové entity
48 Jednoduchý nečíslovaný seznam
49 Jednoduchý číslovaný seznam
49 Definiční seznam
50 Vylepšený definiční seznam
50 Vnořené seznamy
51 Předformátovaný text <PRE>
52 Formátovaný výpis programu
53 Citace
54 Zařazení adresy
57 Stránka s obrázkem
59 Zarovnání obrázku vůči textu
60 Stránka bez použití <BR CLEAR=...>
60 Správné použití <BR CLEAR=...>
66 Logo jako transparentní GIF
70 Animovaný GIF
78 Klikací mapa
83 Zarovnávání textu
85 Různá šířka čáry <HR>
85 Ovlivnění vzhledu čáry <HR>
86 Formátování položek seznamu
87 Formátování položek číslovaného seznamu
88 Ukázka obrázku jako pozadí
92 Test barev
94 Písma rozličných velikostí
94 Použití <BASEFONT>
96 Simulace kapitálek
109 Jednoduchá tabulka
111 Horizontální zarovnání tabulky
112 Vertikální zarovnání tabulky
112 Slučování buněk tabulky
114 Nastavení vzdálenosti obsahu tabulky od mřížky
114 Nastavení velikosti mezery mezi buňkami tabulky
115 Nastavení šířky tabulky
116 Nadpis tabulky
116 Záludnosti tabulek I.
116 Záludnosti tabulek II.
117 Definitivní vyřešení záludností tabulek
118 Tabulky -- stejně široké sloupečky
120 Komplexní tabulka
121 Seznamy s grafickými odrážkami
122 Seznamy s grafickými odrážkami lépe a radostněji
123 Ukázka použití vhodně zvoleného pozadí
125 Sportovní super-server
127 Sportovní super-server -- vylepšená verze
134 Active Server Pages
139 CGI-skript
147 CGI-skript pracující s cookies
148 Active Server Pages a cookies
154 Vstupní pole pro krátký text
155 Zarovnání vstupních polí formuláře pomocí tabulky
156 Zaškrtávací pole
156 Přepínací tlačítka
157 Tlačítko pro odeslání formuláře
158 Odeslání souboru
159 Formulář pro AltaVistu
160 Seznamy ve formulářích
161 Víceřádkový text
166 Metainformace pro vyhledávací stroje
178 Způsoby připojení stylu ke stránce
182 Ukázka pseudoelementů
197 Ukázka stránky se styly
197 Soubor s definicí stylu k předchozí ukázce
203 Ukázka Java-apletu
211 Stránka s definicí rámů
213 Ukázka inline rámů
217 Zarovnávání buněk tabulky na desetinnou čárku
219 Složitější formátování tabulky
223 Ukázka JavaScriptu
225 Reagování skriptu na událost
226 Zápis zkratek v HTML 4.0
229 Nový druh tlačítka v HTML 4.0
230 Ukázka horkých kláves
232 Matematický vzorec jako tabulka
234 MathML -- prezentační zápis
235 MathML -- zápis pomocí obsahových elementů
236 MathML -- kombinovaný zápis
237 Chemický vzorec fotosyntézy
238 Chemický základ zeleného listu
243 Ukázka dynamického HTML 1.
244 Ukázka dynamického HTML 2.
244 Ukázka dynamického HTML 3.
245 Absolutní umístění
246 Absolutní umístění a z-index
247 Relativní určení pozice
249 Zobrazování částí dokumentu na požadavek uživatele
252 Zvýraznění odkazu po přejetí myší
254 Dynamické HTML -- odrážející se logo