Anotace
Obsah
Ohlasy
Recenze
HTML ukázky
Novinky
Bug list
Kódování češtiny

© Jiří Kosek 1998
HTML - podrobný průvodce

Recenze


Něco více o knize vám možná napoví i její recenze. Zatím se nám vylíhly dva kousky:
  • Filip Vojtášek: Úctyhodný příspěvek k úspěšnému web-designu -- Ikaros 5/2 (1998)
  • Miroslav Virius: Brave new Web -- Softwarové noviny 6/1998

Úctyhodný příspěvek k úspěšnému web-designu

Filip Vojtášek

Více či méně srozumitelných "kuchařek", jak se snadno a rychle státi úspěšným tvůrcem webovských stránek, se na našem trhu objevil v poslední době přehršel. Jiří Kosek, jinak student VŠE, již coby autor celkem originálního průvodce laické přítelkyně světem Internetu (Internet : první kroky českého uživatele. Praha : Grada, 1996) prokázal, že mu didaktické schopnosti nechybí. Ve své nové práci zvolil vážnější styl, ale rozhodně nešlápl vedle.

Publikace přináší vedle nezbytných základů jazyka HTML 3.2 řadu triků, které mohou vnést do celkové podoby našich WWW stránek kvalitativní vylepšení. K těm, které zvláště přijdou vhod, patří uložení souborů .gif s transparentním pozadím v programu Paint Shop Pro, jehož beta verze je dostupná na Internetu, či nahrazení rámů pomocí tabulky a obrázku jako podkladu.

Zvláštní pozornost Kosek po zásluze věnuje novinkám, které přináší HTML verze 4.0 a které lze rozdělit v zásadě do dvou skupin (vedle drobných změn jako jsou tzv. inline rámy, které zabírají vnitřní část okna). Za prvé jde o skripty, jejichž účelem je vyvolání tzv. událostí (např. rozvinutí menu, změna barvy atd.) např. posunutím kurzoru na příslušný objekt nebo kliknutím (mluví se také o dynamickém HTML), které však dokáže zobrazit jen MS Explorer 4.0. Laickým tvůrcům přijde spíše vhod možnost aplikace tzv. kaskádových stylů (CSS), které o notný krok přibližují web-design k DTP. Zatímco dříve jsme se museli spokojit s omezenou, pevně definovanou nabídkou velikostí a řezů písma (nadpisy <H>, <FONT SIZE>), styly dávají podstatně širší možnosti formátování textu (nastavení mezery mezi řádky nebo znaky, vzdálenosti od okrajů okna, umístění iniciál atd.), které pak použijeme na více místech stránky, přičemž lze buď upravovat existujíxí tagy (např. <P>, <H>). Elegantně se tak můžeme vyhnout pracnému vytváření textových či číselných záhlaví jako grafických souborů, což oceníme zvláště tehdy, pokud máme v úmyslu takové prvky často obměňovat. Znamená to sice osvojit si minimum z pojetí objektově-orientovaného programování, ale stačí letem světem, neboť součástí některých HTML editorů (např. Home Site 3.0) jsou "průvodci" k této funkci.

Každá mince má dvě strany. Tou rubovou je v tomto případě fakt, jak správně připomíná Jiří Kosek, že ne všechny styly podporují dnes rozšířené prohlížeče Explorer a Netscape (o jejich starších verzích ani nemluvě). I v této souvislosti tedy platí: všeho s mírou, jinak řečeno: je třeba počítat s tím, že zdaleka ne všichni mají k dispozici stejný software.

Nadmíru pozitivní celkové hodnocení Koskovy knihy, k němuž přispívají on-line přístupné ukázky, kazí skutečnost, že autor nevěnoval dostatečnou pozornost z uživatelského hlediska důležité věci - HTML editorům, hlavním nástrojům pro tvorbu webovských dokumentů, které nám ušetří nervy, které bychom nutně ztráceli s Notepadem. Některé z těchto programů patří do kategorie shareware/freeware (byť třeba ne v ostré, komerční verzi) a jako takové je možné je stáhnout (např. Shareware.com).


Brave new Web

Miroslav Virius

Svoji stránku na WWW má dnes už prakticky každý, kdo o to alespoň trochu stojí, a tak se příručky, které popisují, jak takovou stránku vytvořit a udržovat, těší značné popularitě. Přesto je mezi nimi kniha J. Koska poněkud výjimečná. Je psána jako učebnice, která nabízí ucelený pohled na jazyk HTML a upozorňuje i na věci, které jsou ve standardu, ale které implementují jen některé prohlížeče.

Autor nás na počátku seznámí s nezbytnými pojmy a s historií HTML. Pak uděláme první kroky při formátování stránky a dozvíme se, jak zařídit, aby se o našich stránkách dozvěděli i ostatní. V dalších kapitolách se naučíme pracovat s obrázky, vkládat do textu tabulky a pak je využít k náročnějším cílům atd.

Poté si přečteme o dynamicky generovaných dokumentech. V této části autor hovoří o CGI skriptech, protokolu HTTP, počítadlech přístupů a vytváření formulářů.

Samostatnou kapitolu věnoval autor také problematice češtiny na WWW. Pak přijdou na řadu témata, která jsou poměrně nová a prudce se rozvíjejí, jako je používání kaskádových stylů, apletů, práce s rámy, publikování matematických vzorců. V závěru se seznámíme se základy dynamického HTML a s návrhem HTML 4.0 a v příloze najdeme specifikaci SGML.

Je to podrobná a přitom velmi přístupně napsaná kniha, kterou může použít naprostý začátečník (a po několika desítkách stran bude umět vytvořit kvalitní webovou stránku). Na své si v ní ovšem přijdou i pokročilejší uživatelé.