Anotace
Obsah
Ohlasy
Recenze
HTML ukázky
Novinky
Bug list
Kódování češtiny

© Jiří Kosek 1998
HTML - podrobný průvodce

Obsah


Stručný obsah5
Obsah6
Předmluva13
Úvod15
Co potřebujeme pro tvorbu vlastních stránek18
Historie a vývoj HTML20
Adresy ve WWW -- URL23
Tvar URL23
Schémata26
Schéma HTTP26
Schéma mailto27
Schéma FTP27
Schéma news28
Schéma NNTP28
Schéma telnet29
Schéma gopher29
Schéma file30
Relativní URL30
Určení základního URL31
Skládání základního a relativního URL32
Základy HTML35
Naše první stránka35
Správná kostra37
Základní členění dokumentu39
Měníme typy písma42
Odkazy46
Seznamy48
Předformátovaný text51
Začleňování citátů53
Podpisy stránek54
Obrázky57
Vložení obrázku do stránky57
Zrychlování přenosu obrázků63
Transparentní obrázky65
Animované obrázky69
Výběr vhodného grafického formátu71
GIF72
JPEG74
PNG75
Tak tedy, který?76
Klikací mapy76
MapEdit79
Bonus track79
Pokročilé formátování dokumentů83
Zarovnávání textu83
Optické členění dokumentu85
Seznamy86
Pozadí stránky88
Barvy90
Barvy pro celý dokument92
Barva pouze pro část textu93
Velikost písma93
Komentáře96
Zpřístupnění stránek světu97
WWW-server97
Umístění stránek na server98
Domovská stránka ve firmě, která je připojena k Internetu99
Domovská stránka u poskytovatele připojení100
Vědět, jak být viděn103
Adresářové služby103
Seznamy a vyhledávací servery105
Tabulky109
Základy tabulek109
Horizontální zarovnání111
Vertikální zarovnání112
Slučování buněk112
Velikost buňky113
Atributy elementu TABLE114
Nadpis tabulky116
Záludnosti tabulek116
Praktické použití tabulek117
Stejně široké sloupečky118
Zarovnávání desetinných čísel118
Text do více sloupečků119
Komplexní tabulka119
Praktické zneužití tabulek121
Seznamy s grafickými odrážkami121
Frame-like design122
Layout stránky pod palcem125
Dynamicky generované dokumenty131
Server side includes132
Active Server Pages134
HTTP -- Hypertext Transfer Protocol135
HTTP verze 0.9136
HTTP verze 1.0136
CGI -- Common Gateway Interface137
První CGI-skript139
Předávání parametrů140
Cookies aneb server si u nás nechal koláček143
Uložení koláčku na klientovi145
Ochutnání koláčku147
Pečeme koláčky147
Počítadla přístupů150
Počítadlo jako serverem vkládaná vsuvka150
Počítadlo jako CGI-skript151
Veřejná počítadla152
Formuláře153
Definice formuláře153
Element INPUT154
Vstupní pole pro krátký text (TYPE=TEXT)154
Heslo (TYPE=PASSWORD)155
Zaškrtávací pole (TYPE=CHECKBOX)155
Přepínací tlačítka (TYPE=RADIO)156
Tlačítko pro odeslání formuláře (TYPE=SUBMIT)157
Tlačítko pro vynulování (TYPE=RESET)157
Tlačítka s obrázkem (TYPE=IMAGE)157
Odeslání souboru (TYPE=FILE)158
Skrytá pole (TYPE=HIDDEN)158
Skrytá pole skrytě159
Seznamy (element SELECT)160
Víceřádkový text (element TEXTAREA)161
Design WWW-stránek163
Organizace informací163
Struktura stránek163
Délka stránek164
Odkazy164
Klikněte zde164
Relativní vs. absolutní odkazy165
Odkazy nebo kopie165
Dokument165
Čeština a Web167
Cestina bez hacku a carek167
Kódování ISO Latin 1167
Čeština bez kompromisů168
Pro každý kód jeden soubor170
Dynamická změna kódu171
SaCzech aneb pytlík v akci171
Automatický výběr kódu175
Tak takhle tedy ne!176
Kaskádové styly dokumentů177
Základy práce se styly177
Připojení stylu k HTML dokumentu178
Slučování definic179
Dědění vlastností179
Třída jako selektor180
Identifikátor elementu jako selektor181
Kontextové selektory181
Komentáře182
Pseudotřídy a pseudoelementy182
Skládání stylů183
Vlastnosti183
Písmo184
Barva a pozadí186
Text187
Formátování190
Klasifikace elementů195
Styly v praxi196
Rozšíření HTML201
Java-aplety201
Odkazy s určením typu203
Rámy204
Rozložení rámů na stránce205
Definice obsahu rámu207
Určení cílového rámu208
Alternativa pro staré prohlížeče210
Praktická ukázka použití rámů210
Inline rámy213
Rozšířený model tabulek213
Skupiny řádek214
Skupiny sloupců215
Označování buněk tabulky216
Zarovnání buněk217
Rámečky a mřížka218
Barva pozadí tabulky a buněk219
Příkladná tabulka219
Skripty221
Vložení skriptu do stránky222
Události a skripty223
Nové vlastnosti HTML 4.0225
Podpora vícejazyčných dokumentů225
Vyznačování textu226
Formátování textu227
Vkládání objektů227
Formuláře229
Vkládání matematických vzorců231
Vzorec jako obrázek232
Kouzla a podvody s tabulkami232
WebEQ233
MathML234
Vkládání chemických vzorců237
Dynamické HTML241
Objektový model dokumentu241
Rozšíření stylů o řízení pozice elementů245
Absolutní určení pozice245
Relativní určení pozice247
Praktické ukázky dynamického HTML249
Zobrazování částí dokumentu na požadavek uživatele249
Zvýraznění odkazů po přejetí myší251
Animace na stránce254
Nástroje podporující tvorbu stránek257
HTML editory257
Textové editory s podporou HTML257
Strukturní editory257
WYSIWYG editory258
Správa celého serveru258
Kontrola správnosti stránky258
Konverze259
Kancelářské aplikace260
Textové soubory260
Databáze261
Výpisy programů262
SGML aneb Web v dalším tisíciletí263
SGML263
Jak číst DTD?264
Definice entit264
Definice elementů264
Definice atributů266
Web ve 21. století267
HTML 3.2 DTD268
Literatura284
Rejstřík286